API og dokumentation

Vores API er et JSON REST API med Oauth2.

 

API

https://api.zenegy.com/docs/index

 

Roller

Zenegy gør brug af roller. Rollen afgør, hvilke moduler og views man har adgang til.

 • Owner
 • Employee
 • Admin - Limited Access
 • Admin - Full Access
 • Accountant - Limited Access
 • Accountant - Full Access
 • Department Manager

 

Scope

For at begrænse hver rolle skal man for hvert modul angive scope.

 • Læserettighed
 • Læse- og skriverettighed

 

Moduler

 • scope:mileage
 • scope:companyDetails
 • scope:absence
 • scope:payroll
 • scope:employee
 • scope:applicationMarket

 

Webhooks

Vi har ikke webhooks på nuværende tidspunkt, men det kommer vi snart til at se på.

 

Status

0 = Pending
1 = Approved
2 = Rejected
3 = Archived

Nets Agreement Status

1 = Approved
2 = Pending 
3 = Inactive

Fravær

0 = Vacation = Ferie
1 = Illness = Sygdom
2 = Vacation freeday = Feriefridag
3 = Care day = Omsorgsdag
4 = Child ill = Barn syg
5 = Maternity without salary = Barsel uden løn
6 = Maternity with salary = Barsel med løn
7 = Training and education = Træning og uddannelse