HR

Human Practice Foundation giver nyt liv
til udsatte områder

Human Practice Foundation

Kategori:

Dato:


Human Practice Foundation

Human Practice Foundation er en dansk velgørenhedsfond, som hjælper fattige lokalbefolkninger ved at give dem evnerne og midlerne til selv at udvikle sig. Således går deres mission ud på at bygge bro mellem Vestens rigdom og knowhow og udviklingslandenes fattige, men dedikerede ildsjæle.

Hele grundtanken er at hjælpe folk i nød på en ny og effektiv måde. Derfor har fonden en forretnings- og investeringsmæssig tilgang til alle projekterne – de bliver evalueret under hele forløbet og afkast og impact af den investerede kapital bliver målt. På denne mådes sikres det, at donationer udnyttes til det fulde, og at projekterne opnår de ønskede mål.

Noget andet, ret afgørende, er at Human Practice Foundation arbejder i fællesskab med de lokale om at tage initiativ og finde løsninger – på denne måde giver Human Practice Foundation lokalbefolkningerne evnerne til at skabe værdi og troen på, at de selv kan skabe en bedre fremtid. For Human Practice Foundation er det vigtigt at sørge for, at lokalbefolkningernes børn og unge bliver uddannet, så de i fremtiden kan bidrage til udvikling i lokalsamfundene og samtidig få en værdig fremtid. Human Practice Foundation tror nemlig på, at lokalbefolkningerne i de udsatte områder besidder et potentiale, der gennem uddannelse, lokalt engagement og deling af viden kan frigøres og bidrage til en sund og bæredygtig økonomisk udvikling.

Human Practice Foundation er en non-profit organisation, hvor alle donationer går ubeskåret til projekterne. Alle organisationens administrative omkostninger betales af Founding Fathers. Den nære kontakt til lokalsamfundene og den tætte evaluering af projekterne gør det muligt for investorere og bidragsydere at være helt tæt på de projekter, de støtter og få det fulde kendskab til, hvordan deres bidrag bliver investeret. Projekterne foregår i svært fremkommelige og fattige bjergområder i Nepal og Kenya.
 

Historien bag Human Practice Foundation

Pernille Kruse Madsen stiftede i 2014 Human Practice Foundation. Men inden stiftelsen af organisationen, så Pernilles karriere meget anderledes ud. Pernille var nemlig ansat som advokat hos A.P. Møller Mærsk. Men en karriere i dansk erhvervsliv var ikke meningen med livet for Pernille, så hun tog beslutningen om at sige sit job op og rejste derpå ud i verden.

”Rejsen førte mig til mange lande. I Indien blev mit møde med handel af helt unge piger til bordeller startskuddet til min egen og senere Human Practice Foundations mission: At hjælpe og løfte mennesket ud af den dybeste fattigdom og de ringeste vilkår.”

Pernille var dog fast besluttet på at gøre det på en anden og ny måde. Derfor opstod ideen omkring at skabe nye, enkle, gennemsigtige og effektive partnerskaber. Fonden skulle bygge bro mellem den vestlige verden – med dets rigdom og knowhow – og den verden Pernille mødte på sin rejse.

”På min rejse så jeg mange steder, at selv små midler kan gøre en forskel, når de bliver brugt med omtanke og indsigt.”

Læs mere om Human Practice Foundation på deres hjemmeside.

Pernille Kruse Madsen, stifter af Human Practice Foundation

Zenegy og Human Practice Foundation

Zenegy har udviklet en app, der gør det muligt for virksomheder, der er tilknyttet Zenegy, at donere en del af deres løn til Human Practice Foundation. Human Practice appen sørger for, at donationerne indberettes til SKAT og at indbetalingen laves som et fradrag efter skat direkte via lønsedlen. Virksomheden modtager ligeledes information omkring det projekt, som pengene går til, således at medarbejdere kan se, hvad deres penge investeres i, og at deres bidrag har en stor betydning.
 
Download appen her.