Zenegy 

Den nye barselslov

april 27, 2022
af
Line Nielsen

Zenegy

Den nye barselslov

Den nye barselslov

De nye barselsregler træder i kraft den 2. august 2022. Får du et barn inden den 2. august er du omfattet af de gamle barselsregler. Gravide har naturligvis stadig ret til fire ugers barsel inden fødslen, både ved den gamle og den nye barselslov. Herunder kan du læse mere om de nye regler og hvad du særligt skal være opmærksom på.

Download din gratis guide til den nye barselslov:

Guide Til Den Nye Barselslov

Kort om de nye regler:

Den nye aftale betyder, at begge forældre har ret til 11 ugers øremærket barsel og derefter kan fordele de resterende 26 uger imellem sig.

Når barnet er født har hver forælder 2 ugers øremærket barsel, der skal afholdes i forbindelse med fødslen. (senest inden for de første 10 uger efter fødslen.)

Derefter har hver forælder 9 ugers øremærket barsel, som ikke kan deles. Dette betyder, at i alt har både mor og far 11 ugers øremærket barsel, (de første 2 uger + de 9 ugers øremærket barsel), som de hver især skal afholde. Afholder de ikke disse 11 ugers barsel, vil ugerne gå tabt.

Derudover har hver forælder 13 ugers orlov hver, som de kan fordele imellem sig. Dvs. i alt 26 ugers orlov, som kan fordeles mellem de to forældre som de har lyst til.

De vigtigste ændringer du skal have styr på som lønmodtager

  • Begge forældre har 11 ugers øremærket barsel, som ikke kan overføres til den anden forælder.
  • Afholdes de 11 uger ikke, går disse barselsuger tabt.
  • De første 2 uger, af den øremærkede barsel, skal afholdes senest 10 uger efter fødslen
  • De resterende 9 ugers øremærket barsel skal afholdes inden barnet fylder 1 år, og kan ikke overdrages.

Hvis du er arbejdsgiver, skal du huske:

Du skal sørger for at informere dine medarbejdere om de nye barselsregler, og være opmærksom på om der er behov for at opdatere kontrakter, så de stemmer overens med den nye barselslov.

Du kan informere dine medarbejdere på forskellige måder, ved hjælp af Zenegy:

Dokumentmodul:
Er der behov for, at opdatere kontrakter kan du uploade disse via dokumentmodulet. Du kan også lave dit eget skriv om de nye barselsregler og dele dette med udvalgte medarbejdere eller hele virksomheden. På denne måde sikre du, at medarbejderne er helt indforstået med vilkårene i de opdaterede kontrakter, og du sikre dig ligeledes at medarbejderne har modtaget den relevante information om de nye barselsregler.

Notifikationer på lønsedlen:
Du kan også informere medarbejderne via en besked på deres lønseddel. Du skriver disse notifikationer in for den enkelte medarbejder, når du laver løn i Zenegy. Det er også muligt at skrive en notifikation, der vil fremgå af alle medarbejderes lønseddel.

Kursus modul:
Oplever du et større behov i virksomheden for forklaring af de nye barselsregler, kan du indkalde til et internt kursus, via Zenegy's kursus modul.

Hvis du er selvstændig:

De nye barselsregler gælder kun for lønmodtagere og selvstændige er derfor ikke omfattet af ændringerne. Selvstændige har mulighed for at overdrage 9, ud af de 11 ugers øremærket barsel, til den anden forældre.

Solo forældre eller LGBTQ+ familier

Ifølge aftalen træder der nye regler i den 1. januar 2024 for solo forældre og LGBTQ+ familier og vil være gældende for børn født efter den 1. januar 2024. Efter den nye lov vil solo forældre, uanset køn, få 46 ugers orlov hver, og solo forældre får mulighed for, at overdrage en del af barslen til et nærtstående familiemedlem.

LGBTQ+ familier vil ligeledes få 46 ugers orlov, og få mulighed for at dele barslen mellem op til 4 forældre.


Tilbage til oversigten

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?