Roller og rettigheder

Kategori:

Dato:


Ved at tildele dine medarbejdere specifikke roller, kan du give dem forskellige rettigheder til, hvad de kan tilgå i dit lønsystem. Her kan du se, hvilke roller dine medarbejdere kan udfylde. 

Afdelingsleder

Tildel en eller flere af dine medarbejdere rollen som afdelingsleder. En medarbejder med denne rolle vil kunne få adgang til at godkende fraværs-, kørsels-, og timeregistreringer for de andre medarbejdere i afdelingen.

Lønbogholder (begrænset adgang)

Du kan vælge kun at give din lønbogholder begrænset adgang til Zenegy. Han eller hun vil dermed kunne varetage alt det, der har med løn at gøre - bortset fra at kunne gennemføre selve lønkørslen. På den måde kan din medarbejder varetage det daglige lønbogholderi, mens du kun behøver at føre den sidste kontrol og godkende den endelige lønkørsel.

Lønbogholder (fuld adgang)

Hvis du har egen regnskabsafdeling, kan du give din bogholder eller revisor fuld adgang til at administrere alt det, der vedrører lønnen i din virksomhed. På den måde får din regnskabsmedarbejder de helt samme beføjelser i Zenegy, som du selv har, og kan dermed varetage hele lønadministrationen til fulde.

Dokument manager

Hvis du har medarbejdere, som skal kunne tilgå andre medarbejderes dokumenter, så skal de tildeles rollen som dokument manager. Dokument Manager vil kunne tilgå dokumenterne på de medarbejdere, som vedkommende har adgang til. En afdelingsleder vil eksempelvis kunne se dokumenter på medarbejderne i afdelingen. Derudover kan en Dokument Manager uploade, redigere, slette og gøre dokumenter synlige eller usynlige for en medarbejder på samme vis, som en virksomhedsejer kan.