Udlægshåndtering - Expense

Kategori:

Dato:


Med Zenegys udlægshåndtering bliver det nemt at registrere og behandle udlæg. Medarbejderen indtaster dato for udlæg og beløbet der skal refunderes. Til registreringen kan der ligeledes angives et projekt ID, samt vedhæftes filer hvis det for eksempel ønskes at dokumentere udlægget med et billede af en kvittering, en faktura eller andet. Når medarbejderen gemmer registreringen bliver den sendt til godkendelse i Zenegy, hvor en ejer eller afdelingsleder kan godkende/afvise registreringen. Alle godkendte registreringer vil automatisk blive afregnet via lønkørslen. Bogholdere og virksomhedsejere kan trække en rapport med alle registreringer, samt bilag, så de nemt kan bogføres. 

Som med alle andre registreringer i Zenegy, kan der tilføjes et Projekt ID, således at registreringen bliver knyttet til et specifikt projekt. 

Ved at anvende medarbejder appen til at lave registreringen, kan medarbejderen registrere udlægget mens vedkommende er på farten. Med denne løsning har det aldrig været nemmere at håndtere udlæg.