Planday integration

Med Planday integrationen kan du overføre medarbejderstamdata fra Planday til Zenegy samt overføre timer og fravær.

Du installerer appen ved at gå til Indstillinger (Øverst i menu'en) > Integrationer (Yderst til venstre og nederst) > Oversigt

Find Zenegy i App oversigten.

Klik på tilføj

Der åbner en setting side yderst til højre

Slå Zenegy Løn- og fraværsrapporter til

Slå Zenegy medarbejderstamdatarapporter til

Klik på Aktiver

Nu er din integration klar til brug

Medarbejdere - Standard integration

For at hente standard filen ned skal du gå til Medarbejdere > Medarbejdere

Klik på værktøjer og vælg Eksporter data

Under type vælg Zenegy

Klik på Eksporter data

Filen downloades

Upload nu filen i Appen i Zenegy

Medarbejdere - Advanceret integration

Med advanceret integration kan du, efter opsætning, nemt oprette og vedligeholde medarbejderstamdata.

For at sætte integrationen op skal du:

 • Oprette alle angivne felter i medarbejderprofilen.
 • Alle felter skal have de korrekte valg og være stavet på nøjagtigt samme måde som angivet.
 • Mappe de nyoprettede felter i medarbejderprofilen i en bestemt rækkefølge i Zenegy konfigurationen i Planday.

Har du spørgsmål til, hvordan du opretter felter i Planday, så skal du kontakte Plandays support.

 

Felter og valg

Tekstfelt - Bil registreringsnummer

Tekstfelt - Afdelingsnummer

Dropdown - Løntype

 • Fast løn
 • Time m. ferie
 • Time u. ferie

Tekstfelt - P-nummer

Dropdown - Indkomsttype

 • A indkomst
 • B indkomst

Dropdown - Skattekort

 • Intet skattekort
 • Hovedkort
 • Bikort
 • Frikort

Tekstfelt - Ekstra trækprocent

Dropdown - Indtægtsart

 • Medarbejder
 • Direktør
 • Hovedaktionær

Dropdown - Barselsfond

 • Barsel.dk
 • DA Barsel

Tekstfelt - Fast løn

Tekst felt - Timeløn

Dropdown - Lønperiode

 • Bagud måned
 • Forud Måned
 • 14 dage

Mapning

Nu da alle felterne er oprettet, så skal vi til at mappe dem, så de kommer korrekt ind i rapporten.

Start med at gå ind i Zenegy integration i Planday.

Under Medarbejderstamdatarapport klik på Vis detaljer.

Der kommer et panel frem med standardfelter.

Nederst kan du oprette felter.

Klik på opret felt.

Opret nu felterne i præcist samme rækkefølge, som du oprettede dem i.

 • Bil registreringsnummer
 • Afdelingsnummer
 • Løntype
 • P-nummer
 • Indkomsttype
 • Skattekort
 • Ekstra trækprocent
 • Indtægtsart
 • Barselsfond
 • Fastløn
 • Timeløn
 • Lønperiode

For at hente filen ned skal du gå til Medarbejdere > Medarbejdere

Klik på værktøjer og vælg Eksporter data

Under type vælg Zenegy

Klik på Eksporter data

Filen downloades

Upload nu filen i Appen i Zenegy

Timer

Ferie