Mine udlæg - Mobil App

Under dette kalender ikon vil der være en vandret linje, hvor der er mulighed for at filtrerer på enten “Alle”, “Afventer”, “Godkendte” eller “afviste” registreringer.

Hvordan registrerer jeg udlæg via app?

For at registrere udlæg via app starter du med at logge ind og klikke på de to streger øverst til venstre.
Her finder du Mine udlæg hvor du nederst til højre, kan klikke på plusset.

Her mødes du af følgende linjer som du skal tage stilling til:
Udlægstype er typen af udlæg, som skal registreres. Det er virksomheden som opretter disse.
Projekt ID er et fritekst felt.
Filer er din mulighed for at tilføje et dokument til udlægget.
Dato er den dag udlægget er foretaget.
Beløb er det beløb udlægget er på.
Note kan påføres, hvis der er behov.

Når du er færdig, klikker du tjek tegnet øverst til højre og så er registreringen lavet.

Video Guide