Tillæg og fradrag - Mobil App

Når du klikker på Tillæg og fradrag vil du komme ind på en oversigt over alle de udlægsregistreringer der har været registreret i Zenegy.
Du vil øverst i højre hjørne kunne klikke på kalender ikonet hvor du vil have mulighed for at filtrerer på årstal hvor du har registreret tillæg og fradrag.

Under dette kalender ikon vil der være en vandret linje, hvor der er mulighed for at filtrerer på enten “Alle”, “Afventer”, “Godkendte” eller “afviste” registreringer.

Hvordan registrerer jeg tillæg og fradrag via app?

For at registrere timer via app starter du med at logge ind og klikke på de to streger øverst til venstre.
Her finder du Timer hvor du nederst til højre, kan klikke på plusset.

Tillægs- og fradragstype er angivelsen af hvilket tillæg eller fradrag, som der skal registreres på.
Projekt ID
er et fritekst felt.
Upload fil er en linje du ser i bunden, hvis du har en fil som skal tilføjes registreringen.
Dato er datoen for registreringen.
Antal
angiver antallet af det registrerede tillæg eller fradrag.
Beløb er det beløb der registreres til.
Note bruges til angivelse af årsagen til registreringen.

Når du er færdig, klikker du tjek tegnet øverst til højre og så er registreringen lavet.

Video Guide