Ansættelse

Her fremgår medarbejderens grundlæggende ansættelsesforhold.

 

Information om ansættelse

Titel - dette er et fritekstfelt.

Medarbejdernummer - her kan indtastes præcis det medarbejdernummer, man ønsker. Der er ikke krav til en bestemt nummerorden. Der er ikke automatisk nummergenerering i Zenegy. Et medarbejdernummer er specifikt for den enkelte medarbejder.

Ansættelsesdato - her indtastes medarbejderens ansættelsesdato i virksomheden. 

VIGTIGT i forbindelse med ansættelsesdato

 • Zenegy henter ikke skattekort før ansættelsesdatoen.
 • Hvis medarbejderen ansættes midt i en måned, så benyttes kun skattefradrag for den periode medarbejderen har været ansat.

Afdeling - her kan medarbejderen tilknyttes en afdeling. Dette kan have betydning i forhold til bogføring og tildeling af roller for godkendelse af registreringer.

Medarbejderen "aktiv vs. ikke aktiv" (Medarbejderen er som default markeret "aktiv").

Hvis markeringen fjernes fra "er aktiv", så fremgår medarbejderen ikke på oversigtsbillederne over alle "aktive" medarbejdere, men vil fremgå af status "afventer". 

Hvis markeringen fjernes fra "er aktiv", så fremgår medarbejderen ikke på listen over medarbejdere der er valgbare til lønkørsel.

Her vælges også om medarbejderen skal have sin lønseddel i e-Boks.

Løntype - her vælges grundlæggende, om medarbejderen er fastlønnet eller timelønnet.

VIGTIGT i forbindelse med løntype:

 • Vælger du fast løn, som løntype og medarbejder under indtægtsart, så er medarbejderen oprettet med ferie med løn.
 • Som udgangspunkt vil medarbejderen være ansat med feriepenge. Vælger du timelønnet uden feriepenge, så vil skal du være opmærksom på at der ikke afregnes feriepenge.

Jobbeskrivelse - dette er et fritekstfelt.

 

Skatteinformation

Virksomhedens P-nummer

Indkomsttype - langt de fleste medarbejdere vil være ansat med indkomsttype kode 0. Er der særlige ansættelsesforhold, så er der mulighed for at ændre indkomsttypen.

Her kan man udover kode 0 vælge:

 • B-indkomst - kode 05
 • Forskerordning - kode 08
 • Skattefri indkomst - kode 09

Indtægtsart

 • Medarbejder - optjener ferie
 • Direktør - optjener ikke ferie
 • Hovedaktionær - skal registreres særskilt i e-indkomst. Har ingen relation til ferie.

ATP- type = almindelig (A)

Varierende arbejdstid - kan afkrydses

 

Roller

Her kan medarbejderen tildeles særlige roller (se roller)

B-indkomst

Har du medarbejdere, som betales i honorar? Det kan være alt fra foredragsholdere, musikere, fotografer, freelancere eller andre, som arbejder uden for tjenesteforhold? Så kan Zenegy nu også varetage udregningen og indbetalingen af deres B-indkomst. Når B-indkomsten udbetales som løn, er der ikke fratrukket skat og AM-bidrag – det skal medarbejderen selv sørge for at betale. Til gengæld er du som virksomhedsejer forpligtet til at indberette B-indkomsten til SKAT – og det kan Zenegy klare for dig.

 

Læs mere om B-indkomst her

Skattekort

Der hentes automatisk skattekort - det fremgår nederst af siden, hvilket skattekort der er det seneste

VIGTIGT - Hvis, du ikke kan hente skattekort:

 • Kontroller ansættelsesdato. Zenegy henter ikke skattekort før ansættelsesdato.