Lønprofil

Her oprettes medarbejderens lønprofil. Med de grundlæggende lønforhold.

Alt afhængigt af medarbejderens ansættelsesforhold, så oprettes en fast løn eller en timesats.

Der vælges også lønperiode, hvorvidt medarbejderen er månedslønnet (forud / bagud) eller 14. dagslønnet.

 

Månedslønnet

Her tastes den faste månedsløn og angives de månedlige normtimer. 

160,33 timer / måned svarer til fuldtidsansættelse.

 

Timelønnet

Her tastes medarbejderens timeløn og der kan indtastes det antal timer, som medarbejderen skal aflønnes for.

 

Ferie, feriefridage og omsorgsdage

Her registreres oplysninger om feriepengemodtager, feriepenge og feriedage.

Her kan også tildeles feriefridage og omsorgsdage.

 

Personalegoder

Kan tilknyttes medarbejderen her. Man skal være opmærksom på selv at oprette satserne.

 

Tillæg og fradrag

Her oprettes tillæg og fradrag på den enkelte medarbejder. 

 

Pensionsordninger

Her kan oprettes en eller flere pensionsordninger.

 

AM-pension, fritvalg og SH.

Skal tilvælges under min virksomhed / løn og bank

Du kan bruge Zenegy til at håndtere opsparing og udbetaling af søgne helligdage (SH), fritvalgsordning og administration af arbejdsmarkedspension. Der kan opspares et fast månedligt beløb eller en procentdel af lønnen til en SH-opsparing eller en fritvalgskonto. Alt afhængig af overenskomst og øvrige ansættelsesforhold, så kan medarbejderen her vælge mellem enten at få udbetalt pengene, bruge dem som SH-dage eller få dem indbetalt til sin pensionsopsparing.

Læs mere om SH, fritvalgskonto og AM-pension