Startsaldo

Du finder de tastede startsaldi for en medarbejder under Medarbejdere > Saldo > Startsaldo.

Når du har oprettet en ny medarbejder, skal medarbejderens års saldi fra seneste lønseddel tastes i Zenegy.
Det er kun muligt at indtaste startsaldi på en medarbejder, der endnu ikke er kørt løn på.

Startsaldi er en fordel at gøre brug af, både for medarbejderens skyld, så de kan se deres samlede saldi for året, men også for bogholderen, der skal lave afstemninger i forhold blandt andet Skat/eIndkomst.
Hvis ikke der er indtastet saldi for alle indberetninger, vil det være sværere at afstemme Zenegy overfor Skat.
Startsaldo er opdelt i forskellige bokse/emner, som du herunder får en omfattende gennemgang af.

Indkomst

 • AM-indkomst - er den mest almindelige form for lønindkomst, som en medarbejdere får, hvis de har indkomsttype 00 A-indkomstmodtager. Det er en post, som altid vil fremgå på en medarbejders saldo på lønsedlen.
  AM-indkomst rammer felt 13 i eIndkomst.
 • Bidragsfri A-indkomst - dækker over AM-bidragsfri A-indkomst. Det er A-indkomst, der ikke skal betales AM-bidrag af. Det kan eksempelvis være sygedagpenge eller G-dage - Ledighedsdage.
  Bidragsfri A-indkomst rammer felt 14 i eIndkomst.
 • Engangsindkomst
 • B-indkomst u. AM-bidrag - bruges til medarbejdere, der har fået B-indkomst, som ikke er AM-Bidragspligtig.
  Felt i eIndkomst: 36
 • B-indkomst m. AM-bidrag - bruges til medarbejdere, der har fået B-indkomst, som er AM-Bidragspligtig.
  Felt i eIndkomst: 38
 • Antal timer - er medarbejderens samlede arbejdstimer for indeværende år.
  Felt i eIndkomst: 200

Skatteoplysninger

 • ATP - dækker over den samlede andel af medarbejderens ATP for indeværende år.
  Felt i eIndkomst: 46
 • AM-bidrag - Løn og feriepenge - er det samlede AM-Bidrag for al indkomst indeværende år. Det dækker både over løn og feriepenge. (Løn omhandler desuden bonuser, udbetalt SH og fritvalg, tillæg og personalegoder.)
  Felt i eIndkomst: 16
 • A-skat - Løn og feriepenge - er den samlede A-skat for al indkomst indeværende år. Det dækker både over løn og feriepenge.
  Felt i eIndkomst: 15

Pension

 • Eget bidrag - er medarbejderens egen andel af pension for indeværende år.
  Felt i eIndkomst: 147
 • Firma bidrag - er virksomhedens andel af pension for indeværende år.
  Felt i eIndkomst: 148
 • Gruppelivsforsikring - er det indbetalte beløb til gruppelivsforsikring for indeværende år.
 • Gruppelivsforsikring 2 - hvis virksomheden har en ekstra gruppelivsforsikring, kan det samlede beløb for året indsættes her.

AM-pension

 • Eget bidrag - er medarbejderens egen andel af AM-Pension for indeværende år.
  Felt i eIndkomst: 147
 • Firma bidrag - er virksomhedens andel af AM-Pension for indeværende år
  Felt i eIndkomst: 147

Personalegoder

 • Fri bil - er den samlede værdi for fri bil indeværende år. Det er altså beskatningsgrundlaget for personalegodet.
  Felt i eIndkomst: 19
 • Fri telefon - er den samlede værdi af fri telefon for indeværende år. Det er altså beskatningsgrundlaget for personalegodet.
  Felt i eIndkomst: 20
 • Fri kost og logi - er den samlede værdi af Fri kost og logi for indeværende år. Det er altså beskatningsgrundlaget for personalegodet.
  Felt i eIndkomst: 21
 • Sundhedsforsikring - er den samlede værdi af Sundhedsforsikring for indeværende år. Det er altså beskatningsgrundlaget for personalegodet.
  Felt i eIndkomst: 26
 • Sundhedsforsikring - u. AM-pension - er den samlede værdi af Sundhedsforsikring for indeværende år. Det er altså beskatningsgrundlaget for personalegodet.
  Felt i eIndkomst: 26
 • Sundhedsforsikring - u. AM-pension u. Ferie - er den samlede værdi af Sundhedsforsikring for indeværende år. Det er altså beskatningsgrundlaget for personalegodet.
  Felt i eIndkomst: 26
 • Ikke omfattet af bagatelgrænsen - er den samlede værdi af Sundhedsforsikring for indeværende år. Det er altså beskatningsgrundlaget for personalegodet.
  Felt i eIndkomst: 56
 • Julegave - er den samlede værdi af Personalegode - Julegave for indeværende år.
  Felt i eIndkomst: 55
 • Med bundgrænse - er den samlede værdi af Personalegode - Med bundgrænse for indeværende år.
  Felt i eIndkomst: 55

Rejsegodtgørelse og km

 • Kørte km - høj takst - er det samlede antal kørte km med høj takst indeværende år. Den høje takst er gældende for de første 20.000 km.
  Felt i eIndkomst: felt 48, indtægsart 109
 • Kørte km - lav takst - er det samlede antal kørte km med lav takst indeværende år. Den lave takst er gældende for kørsel efter 20.000 km.
  Felt i eIndkomst: felt 48, indtægsart 109
 • Befordringsgodtgørelse - er det samlede værdi af rejsegodtgørelse for indeværende år
  Felt i eIndkomst: felt 48, indtægsart 108

Ferie

 • Optjente feriedage - er medarbejderens samlede optjente feriedage i optjeningsåret.
  For timelønnede indberettes til felt 203
 • Brugte feriedage - er medarbejderens samlede optjente feriedage i optjeningsåret.
  For timelønnede indberettes til felt 202
 • Ferieberettiget løn - er medarbejderens samlede ferieberettigede løn for optjeningsåret.
 • Optjent ferietillæg - er medarbejderens optjente ferietillæg for optjeningsåret.
 • Brugt ferietillæg - er medarbejderens afholdte/brugte ferietillæg for optjeningsåret.
 • Feriepenge - Optjent - er medarbejderens feriepengeopsparing for optjeningsåret, som i ferieloven er 12,5% af den ferieberettigede løn.
  For timelønnede indberettes til felt 201

Omsorgsdage

 • Optjente omsorgsdage - er antallet af medarbejderens optjente omsorgsdage, som medarbejderen er tildelt for året.
 • Brugte omsorgsdageer antallet af medarbejderens brugte omsorgsdage for året.

Feriefridage

 • Optjente feriefridage - er antallet af medarbejderens optjente feriefridage, som medarbejderen er tildelt for året.
 • Brugte feriefridage - er antallet af medarbejderens brugte feriefridage for året.

G-dage, flekssaldo og afspadsering

 • G-dage (ledighedsdage) til gode - er antallet af G-dage, som medarbejderen har til gode til at få udbetalt.

Fritvalgsordning

 • Optjent fritvalg - er medarbejderens optjening af fritvalg for indeværende år.
 • Fritvalg - Saldo - er medarbejderens samlede fritvalgssaldo. Denne saldo akkumulerer over tid, og bliver kun nedskrevet ved udbetaling.

SH (søgne- og helligdagsbetaling)

 • Optjent SH - er medarbejderens optjening af SH for indeværende år.
 • Saldo SH - er medarbejderens samlede SH-saldo. Denne saldo akkumulerer over tid, og bliver kun nedskrevet ved udbetaling. Det er muligt at vælge en årlig automatisk udbetaling.

Flekstimer

 • Flekstimer - er medarbejderens fleks-saldo