Kalender

Ved at tilgå Min virksomhed > Kalender finder du opsætningen af den kalender, som medarbejderne følger. 
Her kan du specificere helligdage, arbejdsdage, normtimer og betalte fridage. 

Som udgangspunkt ligger der en fast kalender i Zenegy, som vil blive brugt på tværs af alle afdelinger.
Er der i virksomheden forskel på hvilke dage medarbejderne får som helligdage, er det muligt at oprette flere kalendere, som kan knyttes med en afdeling.

For at ændre opsætningen på en allerede oprettet kalender, skal du trykke på den lille blyant til højre på linjen, for den enkelte kalender. 

Opret ny kalender

Hvordan opretter jeg en ny kalender? 

For at oprette en ny kalender skal du tilgå Min virksomhed > Kalender og trykke på den blå knap Opret opsætning. 

Her skal du angive et arbejdsskemanavn, vælge hvilken afdeling du ønsker at knytte kalenderen til og indskrive normtimer pr. dag.

Tryk på Gem

For at lave den resterende opsætning af kalenderen, skal du finde den på listen under kalendere og trykke på den lille blyant til højre på linjen. 
Nu bliver du præsenteret for tre nye bokse. 

Helligdage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage, Zenegy skal beregne som helligdage. 
Det betyder, at disse dage ikke bliver regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Ugedage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage Zenegy ikke skal beregne som arbejdsdage.
Det betyder, at de afkrydsede dage ikke vil blive regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Opret betalt fridag, her kan du vælge at give alle medarbejdere på kalenderen en betalt fridag.
Giver man eksempelvis virksomheden en fridag på virksomhedens regning d. 23 december kan denne oprettes her.
Dagen vil derved blive brugt på samme vis som en helligdag. 

Tryk Gem hvis der er lavet nogle ændringer.

Rediger opsætning

Hvordan redigerer jeg en kalender? 

For at redigere en kalender skal du tilgå Min virksomhed > Kalender og trykke på den lille grå blyant til højre for den kalender du ønsker at redigere. 

Nu bliver du præsenteret for fire bokse. 

Arbejdsskema, hvor du angiver kalenderens navn, hvilken afdeling som skal benytte denne kalender og normtimerne for dagen.

Helligdage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage, Zenegy skal beregne som helligdage. 
Det betyder, at disse dage ikke bliver regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Ugedage, hvor du med et kryds i den enkelte boks angiver hvilke dage, Zenegy ikke skal beregne som arbejdsdage.
Det betyder, at de afkrydsede dage, ikke vil blive regnet med i forbindelse med fraværsregistrering.

Opret betalt fridag, her kan du vælge at give alle medarbejdere på kalenderen en betalt fridag.
Giver man eksempelvis virksomheden en fridag, på virksomhedens regning, d. 23 december kan denne oprettes her. 
Dagen vil derved blive brugt på samme vis som en helligdag. 

Tryk Gem hvis der er lavet nogle ændringer.