Lønprofil

Under Løn og bank ses blandt andet virksomhedens lønprofil, hvor der er en række oplysninger, som der skal tages stilling til. 

Virksomhedstype defineres med enten større privat virksomhed eller mindre privat virksomhed. 
Hvad virksomheden er registreret som er givet fra SKATs side. Har du spørgsmål til hvilken type virksomhed du er, kan du rette henvendelse til SKAT.
Er virksomheden en mindre, så betyder det, at man betaler skat d.10 i måneden efter lønkørslen. 
Er virksomheden en større, betyder det, at man betaler skat den sidste dag i måneden for lønkørslen. 

Arbejdsgiverforening skal vælges, hvis virksomheden er en del af en arbejdsgiverforening.
Har man medarbejdere som får løn i henhold til overenskomst, vil man også skulle have en arbejdsgiverforening. 

Reducér gage ved ferie er fast aktiveret da gagen reduceres ved ferie. 

Reducér skattedage er fast aktiveret, da vi reducerer skattedagene, hvis måneden er kortere, eller der er helligdage.

Reducér ferieberettiget løn er fast aktiveret, således at ferieberettiget løn reduceres ved ferie.

Send ikke besked til medarbejderne om lønseddel aktiveres, hvis du ikke ønsker, at Zenegy skal informere medarbejderne om, at de har en ny lønseddel i Zenegy.

Send automatisk nulindberetning sender en automatisk nulindberetning til SKAT d.3 i måneden efter lønperioden. 
På den måde er virksomheden sikret ikke at få en bøde, hvis man skulle glemme at lave lønkørslen i tide.

Laver du ænderinger i opsætningen på Lønprofilen så husk at trykke Gem

 

Netsaftaler

I Zenegy er det muligt at overføre løn, skat og pension automatisk til de rigtige instanser. 
Dette kræver, at man har oprettet en Nets aftale, direkte med Nets. 

Som kunde i størstedelen af de danske banker kan du søge om en Nets aftale online. 

Du kan godt knytte flere aftaler til din Zenegy konto, men det er kun den aftale hvis registreringsnummer og kontonummer der indtastes under bankoplysninger, der bruges.

Afvigelsesrapporter

Afvigelsesrapporten i Zenegy giver virksomheden mulighed for at kunne komme igennem lønkørslen hurtigere, da man ikke nødvendigvis skal kigge alle lønsedler igennem.
Det betyder, at man i virksomheden kan opsætte tre, fra vores side, foruddefinerede variabler, som under lønkørslen vil blive fremhævet.

Sådan opsætter du Afvigelsesrapporten

Under Min virksomhed Løn og bank i boksen Afvigelsesrapport.

Her ser du de tre variabler, hvor afvigelserne defineres.

Lønudbetaling over: varierer medarbejderens udbetalte løn med mere end x antal kr. i forhold til sidste lønkørsel.
Skriver du eksempelvis 1000kr. i dette felt, vil alle medarbejdere med en løn der variere med mindst 1000kr. i forhold til sidste lønkørsel, blive vist i afvigelsesrapporten.

Indtast afvigelse i DKK: varierer medarbejderens løn før skat med mere end x antal kr. i forhold til sidste lønkørsel.
Skriver du eksempelvis 500kr. i dette felt, vil alle medarbejdere med en løn der, før skat, varierer med mindst 500kr. i forhold til sidste lønkørsel, blive vist i afvigelsesrapporten.

Indtast afvigelse i procent: varierer medarbejderens løn med mere end x procent i forhold til sidste lønkørsel.
Skriver du eksempelvis 5% i dette felt, vil alle medarbejdere, med en løn der varierer med mindst 5% i forhold til sidste lønkørsel, blive vist i afvigelsesrapporten.

HUSK!
De tre variabler er ikke afhængige af hinanden og hver af dem beregner derved afvigelsen selvstændigt.

Denne funktion virker ikke på første lønkørsel i Zenegy, da der ikke er noget sammenligningsgrundlag.

Styring af feriefridage og omsorgsdage

Når det kommer til styring af feriedage og omsorgsdage, så kan man i virksomheden tage stilling til, hvordan disse skal beregnes. 

Der er to muligheder i forbindelse med styring af feriedage og omsorgsdage.

Følg ferieåret
Der er mulighed for at lade omsorgs- og feriedage følge enten ferieåret eller kalenderåret. 
Er linjen blå, som i tilfældet herunder vil disse følge ferieåret, sættes den grå, vil de følge kalenderåret. 

Overfør dage
Vælges det at aktivere Overfør dage, så vil dagene blive overført til næste år, hvis de ikke bliver brugt i indeværende år.

 

Overenskomst

I boksen Overenskomst, er det muligt at aktivere AM-pension, SH og Fritvalg, der som oftes vil være overenskomst bestemt. 

AM-Pension er en arbejdsmarkedspensionsopsparing, som betales i forbindelse med udbetaling af løn og vil altid blive beregnet med en fast procent. 

SH (søgnehelligdage) vil dække de helligdage, som ikke ligger i forbindelse med en søndag. Det betyder, at en medarbejder får fuld løn, på f.eks. 2. påskedag, selvom dette er en helligdag.

Fritvalg er en konto, hvor der overføres en procentdel af den årlige løn til en konto, som medarbejderen selv kan vælge hvad skal bruges til. 
Det kan være udbetaling, SH, feriefridage, pensionsbetaling eller efteruddannelse. 

Ved at aktivere én af ovenstående, bliver de nødvendige felter tilgængelige på medarbejderne og vil blive beregnet på lønsedlen, hvis det er noget medarbejderen får.