Lønprofil

Under Løn og bank ses blandt andet virksomhedens lønprofil, hvor der er en række oplysninger, som der skal tages stilling til. 

Virksomhedstype defineres med enten større privat virksomhed eller mindre privat virksomhed. 
Hvad virksomheden er registreret som er givet fra SKATs side. Har du spørgsmål til hvilken type virksomhed du er, kan du rette henvendelse til SKAT.
Er virksomheden en mindre, så betyder det, at man betaler skat d.10 i måneden efter lønkørslen. 
Er virksomheden en større, betyder det, at man betaler skat den sidste dag i måneden for lønkørslen. 

Arbejdsgiverforening skal vælges, hvis virksomheden er en del af en arbejdsgiverforening.
Har man medarbejdere som får løn i henhold til overenskomst, vil man også skulle have en arbejdsgiverforening. 

Reducér gage ved ferie er fast aktiveret da gagen reduceres ved ferie. 

Reducér skattedage er fast aktiveret, da vi reducerer skattedagene, hvis måneden er kortere, eller der er helligdage.

Reducér ferieberettiget løn er fast aktiveret, således at ferieberettiget løn reduceres ved ferie.

Send ikke besked til medarbejderne om lønseddel aktiveres, hvis du ikke ønsker, at Zenegy skal informere medarbejderne om, at de har en ny lønseddel i Zenegy.

Send automatisk nulindberetning sender en automatisk nulindberetning til SKAT d.3 i måneden efter lønperioden. 
På den måde er virksomheden sikret ikke at få en bøde, hvis man skulle glemme at lave lønkørslen i tide.

Laver du ænderinger i opsætningen på Lønprofilen så husk at trykke Gem

 

Bank og Netsaftaler

NemKonto

Hvis du har en Netsaftale kan du gøre brug af NemKonto.

NemKonto virker ved at overføre til den konto som medarbejderen selv har specificeret som sin NemKonto.

Du kan aktivere NemKonto på to måder.

 1. Aktiver og tillad konto overførsler
  1. Medarbejder eller andre brugere med rettigheder til det kan taste registrerings- og kontonummer og der overføres til dette i stedet for NemKonto.
 2. Aktiver og bloker konto overførsler
  1. Registrerings- og kontonummer låses og evt. data i disse felter vil der blive set bort fra.

Bemærk! Deadline for lønkørsel med NemKonto er kl. 8.00 - bankdagen før lønnens dispositionsdato.

Aftale oversigt

Her har du en oversigt over dine Netsaftaler eller bank opsætning.

Du kan bruge hver af disse til at styre hvor der skal trækkes penge fra under Betalingstyper.

Ansøg om Netsaftale

I Zenegy er det muligt at overføre løn, skat og pension automatisk til de rigtige instanser. 
Dette kræver, at man har oprettet en Nets aftale, direkte med Nets. 

Som kunde i størstedelen af de danske banker kan du søge om en Nets aftale online. 

Du kan godt knytte flere aftaler til din Zenegy konto. Det er den aftale du vælger under Betalingstyper der vil blive brugt.

Afvigelsesrapporter

Afvigelsesrapporten i Zenegy giver virksomheden mulighed for at kunne komme igennem lønkørslen hurtigere, da man ikke nødvendigvis skal kigge alle lønsedler igennem.
Det betyder, at man i virksomheden kan opsætte tre, fra vores side, foruddefinerede variabler, som under lønkørslen vil blive fremhævet.

Sådan opsætter du Afvigelsesrapporten

Under Min virksomhed Løn og bank i boksen Afvigelsesrapport.

Her ser du de tre variabler, hvor afvigelserne defineres.

Lønudbetaling over: varierer medarbejderens udbetalte løn med mere end x antal kr. i forhold til sidste lønkørsel.
Skriver du eksempelvis 1000kr. i dette felt, vil alle medarbejdere med en løn der variere med mindst 1000kr. i forhold til sidste lønkørsel, blive vist i afvigelsesrapporten.

Indtast afvigelse i DKK: varierer medarbejderens løn før skat med mere end x antal kr. i forhold til sidste lønkørsel.
Skriver du eksempelvis 500kr. i dette felt, vil alle medarbejdere med en løn der, før skat, varierer med mindst 500kr. i forhold til sidste lønkørsel, blive vist i afvigelsesrapporten.

Indtast afvigelse i procent: varierer medarbejderens løn med mere end x procent i forhold til sidste lønkørsel.
Skriver du eksempelvis 5% i dette felt, vil alle medarbejdere, med en løn der varierer med mindst 5% i forhold til sidste lønkørsel, blive vist i afvigelsesrapporten.

HUSK!
De tre variabler er ikke afhængige af hinanden og hver af dem beregner derved afvigelsen selvstændigt.

Denne funktion virker ikke på første lønkørsel i Zenegy, da der ikke er noget sammenligningsgrundlag.

Styring af feriefridage og omsorgsdage

Når det kommer til styring af feriedage og omsorgsdage, så kan man i virksomheden tage stilling til, hvordan disse skal beregnes. 

Der er to muligheder i forbindelse med styring af feriedage og omsorgsdage.

Følg ferieåret
Der er mulighed for at lade omsorgs- og feriedage følge enten ferieåret eller kalenderåret. 
Er linjen blå, som i tilfældet herunder vil disse følge ferieåret, sættes den grå, vil de følge kalenderåret. 

Overfør dage
Vælges det at aktivere Overfør dage, så vil dagene blive overført til næste år, hvis de ikke bliver brugt i indeværende år.

 

Overenskomst

I boksen Overenskomst, er det muligt at aktivere AM-pension, SH og Fritvalg, der som oftes vil være overenskomst bestemt. 

AM-Pension er en arbejdsmarkedspensionsopsparing, som betales i forbindelse med udbetaling af løn og vil altid blive beregnet med en fast procent. 

SH (søgnehelligdage) vil dække de helligdage, som ikke ligger i forbindelse med en søndag. Det betyder, at en medarbejder får fuld løn, på f.eks. 2. påskedag, selvom dette er en helligdag.

Fritvalg er en konto, hvor der overføres en procentdel af den årlige løn til en konto, som medarbejderen selv kan vælge hvad skal bruges til. 
Det kan være udbetaling, SH, feriefridage, pensionsbetaling eller efteruddannelse. 

Ved at aktivere én af ovenstående, bliver de nødvendige felter tilgængelige på medarbejderne og vil blive beregnet på lønsedlen, hvis det er noget medarbejderen får. 

Godkendelse af lønkørsel

Aktiver godkendelse af lønkørsel

Har aktiverer man selve godkendelses flowet.

Når man aktiverer godkendelsesflow er det for alle lønkørsler.

 

Automatisk gennemførelse af lønkørsel

Slår man automatisk gennemførsel af lønkørsel til så skal man bekræfte dette med SMS.

Funktionen gør at lønkørsel automatisk gennemføres så snart politikken for minimum antal af godkendere er opnået.

Det betyder at man som løn administrator kan starte godkendelsen op og så snart godkendelse er opnået bliver lønkørslen gennemført.

Man skal således ikke ind og sætte lønkørslen igang når alle har godkendt.

 

Minimum antal godkendere

Der findes to typer af godkendere.

 • Påkrævet
 • Valgfri

Minimum antal af godkendere skal altid være lig med eller større end antallet af påkrævede godkendere.

For at opfylde godkendelsespolitikken skal alle påkrævede godkendere godkende lønkørslen.

Valgfrie tæller mod resten af antallet af godkendere, men det er ikke et krav at de alle godkender.

 • Eksempel 1:
  • Minimum antal godkendere = 3
  • Man har tilføjet en påkrævet og fire valgfri godkendere.
  • En påkrævet og to valgfri har godkendt = Politikken er opfyldt
 • Eksempel 2:
  • Minimum antal godkendere = 3
  • Man har tilføjet en påkrævet og fire valgfri godkendere.
  • Tre valgfri har godkendt
  • Der findes en de er påkrævet = Politikken er ikke opfyldt
 • Eksempel 2:
  • Minimum antal godkendere = 3
  • Man har tilføjet en påkrævet og en valgfri godkender.
  • Man kan nu under lønkørsel tilføje en ekstra valgfri godkender således at politikken kan blive opfyldt.
  • En påkrævet og to valgfri har godkendt = Politikken er opfyldt

Tilføj godkender

 • Bruger
  • Vælg en bruger med tilknytning til virksomheden fra listen.
 • Rolle
  • Påkrævet
  • Valgfri

 

Lønkørsel

Når man starter lønkørslen og er godkendelse slået til så skal man sende sin lønkørsel til godkendelse.

Alle godkendere der er oprettet som godkendere vil blive underrettet via mail og sms.

Man kan ikke fjerne eller tilføje en godkender uden at denne bliver underrettet.

Man kan under lønkørselen tilføje yderligere valgfrie godkendere, men man kan ikke fjerne dem der på forhånd er oprettet under Min Virksomhed.

Man kan løbende følge godkendelses processen eller annullere den.

Har man rettigheden kan man tvinge en lønkørsel igennem ved at klikke på ikonet ved siden af knappen "Kør løn". 

Man vil så kunne gennemføre med en kommentar og alle godkendere vil bliver underrettet.

Når lønkørslen er gennemført vil man under Rapporter > Lønkørsler kunne se hvem der godkendte og med eventuelt med hvilke kommentarer.