Roller

I Zenegy har virksomheden mulighed for at give medarbejderne forskellige roller, alt efter hvad de skal have adgang til at kunne foretage sig.
Alle roller er foruddefineret, men det er muligt at give en medarbejder flere roller, hvis de skal kunne mere.

Lønbogholder - fuld adgang har ingen begrænsninger i Zenegy.

Lønbogholder - begrænset adgang har ikke mulighed for at godkende og derved færdiggøre en lønkørsel.

Afdelingsleder er rollen, som giver adgang til at kunne se alle informationer på medarbejderen, og samtidig kunne oprette, redigere, godkende og se registreringer lavet af medarbejderne i afdelingen. Vedkommende kan godkende egne registreringer.

Afdelingsleder - begrænset adgang er rollen, som giver adgang til at kunne se, oprette, redigere og godkende registreringer for medarbejdere i afdelingen.
Vedkommende vil ikke kunne godkende egne registreringer, eller se medarbejdernes løn informationer. 

Dokument manager er rollen, som giver mulighed for at kunne se dokumenter på medarbejdere, hvis vedkommende ligeledes har rollen lønbogholder eller afdelingsleder med fuld adgang. 

HUSK!
Hvis du giver en medarbejder rollen som afdelingsleder, så skal du huske at vælge vedkommende som afdelingleder på den afdeling, som vedkommende skal være afdelingsleder for. 

Tildel roller

Med flere medarbejdere i Zenegy, kan det blive nødvendigt at give medarbejderne forskellige roller og derved forskellige tilladelser i Zenegy. 

Du kan tildele en rolle til en medarbejder ved at gå på Min virksomhed > Roller > Tildel roller

Her vælger du den medarbejder, du ønsker at give en rolle og aktivere den rolle, du ønsker at give vedkommende. 

Når du har aktiveret den rolle vedkommende skal have, trykker du på Tildel

 

Du kan også tildele roller på en anden måde.
Det gør du ved at gå til Medarbejder og trykke på den medarbejder, som du ønsker at tildele en rolle. 

Tryk dig ind på Ansættelse og så vil du i højre side finde en boks kaldet Roller

Her kan du vælge den rolle, som medarbejderen skal have. 

Tril op i toppen af skærmen og tryk Gem.