Tillæg og fradrag

Tillæg og fradrag overblik

Når du tilgår Registreringer > Tillæg og fradrag, ser du et overblik over alle de tillæg og fradrag, som er registreret i virksomheden. 

Her kan du vælge at sortere på: Medarbejder, Rate og Periode. 

Derudover kan man i højre side vælge om man vil se: Alle, Afventer, Godkendt og Afviste. 

Oveni kan du se Arkiveret, som er de registreringer som er afregnet på en lønkørsel, samt Manuelt arkiveret, som er de registreringer man manuelt har arkiveret, da de ikke skal på lønkørslen.

 

I listen af registreringer kan du vælge at markere en eller flere poster og klikke på den blå knap i højre side over liste for at godkende de valgte registreringer. 

Trykker du på den blå pil i højre side af knappen, får du muligheden for at: afvise, slette eller arkivere de valgte.

Ude i højre side af hver linje kan du trykke på blyanten for at redigere og vil du slette en registrering, trykker du på krydset. 

Opret tillæg og fradrag

Skal du oprette tillæg eller fradrag på flere medarbejdere skal du klikke på Registreringer > Tillæg og fradrag > Opret tillæg eller fradrag.

I boksen der kommer frem, skal du udfylde nogle informationer:

Medarbejder er vedkommende, der skal registreres tillæg eller fradrag på.

Tillæg og fradragstype er angivelsen af hvilket tillæg eller fradrag, som skal registreres. 

Dato er datoen for hvornår det angivede tillæg eller fradrag skal registreres.

Antal angiver antallet af det registrerede tillæg eller fradrag.

Sats er det beløb, som bliver lagt til medarbejderens løn. Er tillægget eller fradraget opsat til at kunne overskrives, vil feltet være skrivbart. 

Total er den samlede betaling, altså satsen ganget med antallet.

Beskrivelse kan påføres, hvis der er behov. 

Status angiver om registreringen har status Afventer, Godkendt eller Afvist.

Tryk på Gem