Sådan bruger du den nye avancerede AM-bogføring

Velkommen til guiden brug af vores opdaterede AM-bogføring.

Vi har igennem lang tid taget imod feedback omkring de bogførings muligheder der var i Zenegy og har på det grundlag lavet en stor opdatering, som gør det nemmere for dig at komme igennem din bogføring og afstemning.

Den nye bogføring, kan laves simpel eller udvides alt efter, hvor meget du ønsker at splitte dine poster op.
Vær opmærksom på, at vi går fra at have 25 bogføringslinjer til at have 40, så selvom du ikke foretager dig noget, vil der blive lavet flere linjer end du er vant til. 

Hvad giver den nye AM-bogføring af muligheder?

Vores nye AM-bogføring, med et udvidet antal af bogføringslinjer, giver dig mulighed for at splitte dine økonomiske tal langt bedre op.

Det giver dig et bedre overblik over virksomhedens lønudgifter og nemmere håndtering af afstemning til eIndkomst. 

Virksomheden får én kontoplan, således at du kan foretage ændringer ét sted fra. Det er stadig muligt at differentiere afdelingers konti via kontoregler.

Samtidig, kan du sætte kontoregler op på alle Tillæg og fradragstyper samt Timesatser.
På den måde kan du eksempelvis splitte frokost fra personaleforeningen ved at bogføre disse på forskellige konti i regnskabet.

Sidst men ikke mindst har vi introduceret bogføring af feriepengehensættelsen, den er baseret på de 12,5 % som vores feriepengerapport også er baseret på.

Hvad er en kontoregel?

Et begreb, vi skal have styr på inden vi går i gang, er Kontoregel.

En kontoregel er det som du skal bruge, når du overskriver det valgte i virksomhedens standardkontoplan. Dette gælder både for afdelinger, tillæg og fradrag, samt timesatser.

Opsætningen af den nye AM-bogføring

Der er 3 steder du skal forbi for at lave den fulde opsætning af den nye AM-bogføring.
Herunder tages du igennem de forskellige trin.

 1. Kontoplan - Virksomhed
  AM-bogføring er bygget op omkring én kontoplan, virksomhedens standard kontoplan som er vigtig at have styr på fra starten. Ønsker man at splitte udgifterne på afdelinger eller de enkelte typer, skal det gøres herefter.
  Læs om opsætningen af kontoplan.

 2. Afdelinger
  Ønsker du at splitte omkostningerne på afdelingsniveau, skal disse oprettes inden der kan laves konto regler for bogføringen.
  Læs om opsætningen af afdelinger.

 3. Kontoregler
  Ved brug af kontoregler er der med 3 forskellige faktorer: Afdelinger, Tillæg og Fradrag, samt Timesatser. Det betyder at du kan splitte din bogføring ud på de forskellige typer, hvis du ønsker det.
  Læs om opsætningen af kontoregler.

Du har nu været igennem de områder som den nye AM-bogføring berører, herfra er det så at finde den opsætning som passer bedst til virksomheden.