August-opdateringer

Her i august måned er vi allerede kommet med nogle fede features og der vil komme flere i løbet af måneden.
Læs mere om de enkelte features herunder: 

1. Forholdsmæssig beregning, skæv ansættelsesdato

Vi har indfriet et stort kundeønske, ved at du ikke længere selv skal være opmærksom på om en medarbejder starter skævt i en måned.

Hvordan slår jeg forholdsmæssig beregning til på virksomheden?
Zenegy kan nu selv lave en forholdsmæssig beregning af hvad medarbejderens løn skal være i den første måned de er ansat. 
Kriteriet for beregningen er at medarbejderen har en ansættelsesdato som ligger i, men ikke på første dag i lønperioden og sker automatisk for følgende medarbejdertyper:
Fastlønnet, Timelønnet med fast løn. 

Du slår funktionen til under Min virksomhed > Løn og bank > i boksen Lønprofil hvor nederste linje hedder Aktiver forholdsmæssig beregning af løn
Når denne slås til, vil Zenegy lave beregningerne for dig. 

Hvad med andre løndele?
Det er også muligt at få forholdsmæssig beregning på Tillæg og fradrag, samt Personalegoder. 
Ved tillæg og fradrag, skal forholdsmæssig beregning slås til under Min virksomhed > Tillæg og fradrag, på den oprettede rate, eller på medarbejderprofilen ved brug af typer. 
Ved Personalegoder, kan du markere den direkte på lønprofilen når du tilføjer denne på medarbejderen.

Hvordan beregnes lønnen forholdsmæssig?
Måden den forholdsmæssig beregning sker er følgende:

Lønnen = Månedsløn / antal dage i måneden * antal dage (inklusiv weekender) vedkommende er ansat. 

Timer = Normtimer / antal dage i måneden * antal dage (inklusiv weekender) vedkommende er ansat. 

Siden denne funktion er lagt ud har vi fået følgende feedback: 
1. Der er ønske om at dette bliver som en funktion der kan slås til og fra.
Dette ønske er accepteret og i starten af uge 34, vil blive slået fra som standard og kunne slås til under Min virksomhed > Løn og bank > Lønprofil

2. Beregningen for månedslønnen ønskes ud fra de faste timer medarbejderen har om måneden, i stedet for dage på måneden.

2. Opret tillæg og fradragsrater til Globale værdier, som medarbejderne ikke kan registrere på

Du kan nu have tillæg og fradragstyper, som du kan bruge på alle medarbejdere, uden at de kan se dem når de registrerer. 

Det giver mening hvis man benytter sig af faste Tillæg og fradrag i lønkørsler eller ved globale værdier.
På den enkelte tillæg og fradragsrate vil du finde linjen Tildel alle adgang, som skal aktiveres hvis en medarbejder skal kunne lave registreringer på denne.
Dem du allerede har liggende, vil have funktionen slået til - hvilket betyder at der ikke er forskel på det dine medarbejdere ser, før du ændrer noget. 

Siden denne funktion er lagt ud har vi fået følgende feedback: 
Denne funktion er der ikke kommet feedback på

3. Gruppering af Tillæg og fradrag på lønsedlerne

På lønsedlerne vil vi fremad grupperer registeringer på tillæg og fradrag ud fra følgende kriterier: 
Hvis registreringen har samme type, navn, antal og ID. 

Siden denne funktion er lagt ud har vi fået følgende feedback: 
Denne funktion er der ikke kommet feedback på