Zenegy 3. parts software - Bilag B

ZENEGY GØR BRUG AF FØLGENDE
3. PARTS SOFTWARE

icon_scroll

ZENEGY GØR BRUG AF FØLGENDE 3. PARTS SOFTWARE - BILAG B

Zenegy gør brug af et udvalg af 3. parts apps – både til at understøtte Zenegy systemet, men også i vores daglige arbejde. 3. parts apps kan bidrage med forskellige funktioner, som kan understøtte de enkelte behov man har. Beskyttelse af persondata er vigtigt for Zenegy, og vi gør os derfor store bestræbelser på at overholde gældende regler herom. I det omfang Zenegy har anvendt underdatabehandlere udenfor EU, har vi begrænset overførslen af personoplysninger til det, som har været absolut nødvendigt for at de har kunne levere deres service til Zenegy og Zenegy’s kunder. Dette har typisk været begrænset til en email adresse eller et mobiltelefonnummer. Som følge af EU Domstolens dom i ”Schrems II”-sagen og Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) seneste anbefalinger (Anbefaling nr. 1/2020 og 2/2020) fra november 2020, har Zenegy besluttet, at stoppe brugen af amerikanske underdatabehandlere, der ikke på tilstrækkelig vis kan dokumentere, at de fuldt ud lever op til EU’s seneste krav og til EDPB’s anbefalinger. I stedet vil vi fremover bruge underdatabehandlere, der er hjemmehørende i EU, eller som dokumenterer, at de fuldt ud lever op til de nye krav. Vi stiller også krav om, at vores underdatabehandlere hjemmehørende i EU ikke må bruge underdatabehandlere i tredjelande, medmindre disse på tilstrækkelig vis kan dokumentere, at de fuldt ud lever op til EU’s seneste krav og til EDPB’s anbefalinger. Dette betyder, at vi er i gang med eller har udskiftet følgende amerikanske underdatabehandlere, Recurly, Intercom,Twillio og Mailchimp, med andre underdatabehandlere, der er hjemmehørende indenfor EU, og som kan tilbyde tilsvarende tjenester, ligesom vi stiller krav til underdatabehandlere indenfor EU om, at de ikke må overføre persondata til usikre tredjelande, herunder gøre brug af underdatabehandlere i sådanne lånde. Vi har derfor revideret listen over tredjeparter, som Zenegy samarbejder med.

Microsoft Azure
Hosting of application
 • Service: Hosting of application
 • Function: Hosting
 • Webpage: https://azure.microsoft.com/da-dk/
 • Location: Netherlands / 
 • Regulation: EU - Standard Contract Clause
 • Status: Active
Mandrill
Mail Service
 • Service: Mails and mail templates
 • Function: Messages and alerts via email
 • Webpage: https://www.mandrill.com
 • Location: USA
 • Regulation: Standard Contract Clause
 • Status: Change from ultimo April
Upodi
Zenegy Payment
 • Service: Invoicing of Zenegy customers
 • Function: Subscription handling
 • Webpage: https://upodi.com
 • Location: Denmark
 • Regulation: EU - Standard Contract Clause
 • Status: Active
MCA Dooel
Development
 • Service: Software Development
 • Function: Software Development
 • Webpage: https://www.mca.mk
 • Location: Macedonia
 • Regulation: EU - Standard Contract Clause
 • Status: Active
Mailchimp
Newsletters
 • Service: Mailing and newsletter distribution
 • Function: Notifications and newsletters
 • Webpage: https://mailchimp.com
 • Location: USA
 • Regulation: Standard Contract Clause
 • Status: Change from ultimo April
Dixa
Zenegy Support
 • Service: Support of Zenegy customers
 • Function: Support handling
 • Webpage: https://www.dixa.com/
 • Location: Denmark
 • Regulation: EU - Standard Contract Clause
 • Status: Active
Send in Blue
Newsletters & Mail Service
 • Service: Mailing and newsletter distribution
 • Function: Notifications and newsletters
 • Webpage: https://www.sendinblue.com/
 • Location: EU
 • Regulation: EU - Standard Contract Clause
 • Status: Active