Zenegy Academy – Payroll

Er du revisor? -Så bliv certificeret Zenegy-partner & få adgang til partnerfordele

17 moduler der tager dig igennem alle de vigtigste funktioner i produkterne – først med fokus på Zenegy Admin, og dernæst en række moduler, der handler om Zenegy Payroll.

Partnerfordele

Hos Zenegy leder vi altid efter dygtige administratorer, der vil være med til at hjælpe vores fælles kunder til at lave korrekt lønafregning og lønadministration.

Læs, hvilke fordele du og din virksomhed kan opnå ved at blive certificeret Zenegy-partner.

N

Hør mere om Zenegy Academy og partnerfordele

Som revisions- eller lønservicevirksomhed kan du opnå partnerfordele som certificeret Zenegy-partner. Det kræver, at du abonnerer på vores undervisningsplatform Zenegy Academy til dine medarbejdere. Zenegy Academy giver bl.a. adgang til et certificeringsforløb og løbende opdateringer, og der kommer løbende nyt indhold, fx når der kommer nye produktfeatures. På den måde er din viden om Zenegy altid up to date.
N

Markedsføring af dig som Zenegy-partner

Som certificeret Zenegy-partner bliver du markedsført via vores partnerside. Desuden kan du frit markedsføre dig selv som certificeret partner.
N

Certificering

Som certificeret partner skal du i Zenegy Academy tage vores certificeringsforløb, der gennemgår alle de vigtigste funktioner og indstillinger, når du skal oprette en virksomhed, oprette en medarbejder eller køre din løn i Zenegy.

Certificeringsforløbet er on-demand, og består primært af videomateriale, og du vil desuden løbende blive quizzet i indholdet, som opsummerer væsentlige emner i indholdet. Fordi det er on-demand, har du mulighed for at gå til og fra certificeringsforløbet og få det passet ind i din travle hverdag.

Du har mulighed for at se anslået tidsforbrug på selve undervisningsmaterialet, så du kan bruge det som dokumentation til din obligatoriske efteruddannelse.

N

Hvem kan blive certificeret Zenegy-partner?

Forløbet er for dig som er selvstændig bogholder eller arbejder i en revisionsvirksomhed og gerne vil certificeres i at lave løn via Zenegy Payroll.

Du gennemgår et veltilrettelagt forløb og bliver ekspert i systemet. Der er tale om Zenegys eget kursusforløb som også anvendes af vores egne medarbejdere.

Hvad indeholder certificeringen?

1. Kom godt i gang med vores adminmodul
Læs mere
Vores adminmodul er målrettet administratorer, der administrerer løn- eller regnskab for flere selskaber, så hvis du kun administrerer løn for ét firma, kan du springe dette kursus over. Med adminmodulet holder du overblikket. Du har direkte adgang til de selskaber som du/din virksomhed administrerer, du kan tildele adgang til administratorer, oprette virksomheder m.m.

(25 min.)
2. Introduktion til Zenegy Payroll (medarbejder)
Læs mere

Med dette modul, bliver du klædt godt på til at vejlede medarbejdere i bruge af Zenegy Payroll. Få indblik i, hvad man som medarbejder kan bruge Zenegy til! Vi fokuserer altså på medarbejderperspektivet, og gennemgår aktivering af medarbejderens brugerprofil, hvordan man downloader og bruger mobilappen, og hvordan man tilgår og anvender webapplikationen. På begge platforme har man som medarbejder mulighed for at registrere timer, ferie, fravær, udlæg, kørsel, tillæg og fradrag samt flekstimer – altsammen brugervenligt og digitalt.

(27 min.)

3. De første skridt, når du opretter en virksomhed
Læs mere

Nu vender vi blikket mod det, du skal vide for at lave opsætningen af en virksomhed i Zenegy Payroll. I dette træningsmodul lærer du først, hvordan du sætter betaling og abonnement op og derefter, hvordan du får sat din aftale om bank og “Overførselsservice” og betalinger op, så der er styr på fundamentet.

(10 min.)

4. Grundlæggende indstillinger
Læs mere

I dette træningsmodul lærer du om de menupunktet “Grundlæggende indstillinger” under “Min virksomhed”. Her er der en række emner som du skal tage stilling til og/eller sikre er på plads, når du opretter en virksomhed. Du lærer at oprette systemadministratorer, uploade logo, indstille notifikationer samt om muligheder for sletning af data.

(10 min.)

5. Indstil udbetalinger, ferie, godkendelser m.m.
Læs mere

I dette træningsmodul gennemgås de vigtigste indstillinger i menuen “Løn og bank”, hvor der er mange emner som du bør forholde dig til i forbindelse med oprettelsen af en virksomhed. det drejer bl.a. om udbetalinger, ferie, godkendelser. Derudover gennemgår vi menupunktet “Kalender”.

(30 min.)

6. Opret afdelinger, kontoplan og integrationer
Læs mere

Zenegys standardbogføring er AM-bogføring, det er dog muligt at tilføje bruttobogføring. I dette træningsmodul lærer du, hvornår hhv. AM-og bruttobogføring er relevant, og desuden lærer du om opsætning af afdelinger, kontoplan og integrationer med regnskabssystemer på vores AM-bogføring.

(25 min.)

7. Opret tillæg og fradrag (lønarter)
Læs mere

I dette træningsmodul lærer du om tillæg og fradrag i Zenegy (lønarter). Du lærer at oprette tillæg og fradrag, og hvordan du tildeler dem til dine medarbejdere – både til den enkelte medarbejder og til en gruppe af medarbejdere.

(15 min.)

8. Opret skabeloner med “Globale værdier”
Læs mere

I dette træningsmodul lærer du, hvad globale værdier er, og hvordan du kan oprette skabeloner med dem og dermed lette dit arbejde, når du fx har brug for at rette pensionssatser, timesatser, frokostordning m.m. på mange medarbejdere på én gang.

(35 min.)

9. Opret skabeloner med “Globale værdisæt”
Læs mere

Med globale værdisæt, kan du oprette nogle meget nyttige skabeloner, hvis du har mange medarbejdere, der skal have tildelt en række af de samme globale værdier. Det letter dit arbejde med at opdatere alt fra pensionssatser til frokostordning. I dette træningsmodul lærer, hvordan du opretter, tildeler og kopierer globale værdisæt.

(22 min.)

10. Datostyring
Læs mere

I Zenegy har du med datostyring mulighed for at styre lønændringer på dine medarbejdere i fremtiden, dermed automatiserer du de ændringer, der skal foregå på bestemte datoer – en stor hjælp i dit daglige arbejde. I træningsmodulet her lærer du, hvordan du bruger datostyring – også i kombination med globale værdier.

(12 min.)

11. Opsætning af feriefri og omsorgsdage
Læs mere

I Zenegy kan du sætte dine medarbejdere op til at opspare feriefri og omsorgdage. Der er flere forskellige muligheder for opsætning og tilskrivning, og i dette modul lærer du om disse muligheder og vi viser eksempler på opsætning både med globale værdier og datostyring.

(20 min.)

12. Roller
Læs mere

Når du er bruger i Zenegy styrer din rolle, hvilke dele af systemet du kan bruge og hvilke handlinger du kan foretage. I dette modul lærer du om rollerne i Zenegy, hvordan du tildeler dem, opretter en afdelingsleder og tildeler roller til en konsulent.

(10 min.)

13. Indstillinger, identitetsleverandør og administratorer
Læs mere

I dette modul har vi samlet læring om de tre menupunkter under “Min virksomhed”: “Indstillinger”, “Identitetsleverandør” og “Administratorer”. Under disse menupunkter, har du mulighed for at træffe en række valg omkring virksomhedens basisindstillinger og medarbejdernes adgang til forskellige funktioner i systemet.

(10 min.)

14. Oprettelse og administration af medarbejdere
Læs mere
I træningsmodulet her får du en detaljeret gennemgang af manuel oprettelse af medarbejdere samt hele den menu, der ligger på den enkelte medarbejder. Du lærer, hvor du finder overblikket over virksomhedens medarbejdere, og hvordan du opretter medarbejdere. Derudover gennemgår vi menuen på den enkelte medarbejder, så du bliver klædt på til både medarbejderoprettelsen og den daglige administration.

(28 min.)

15. Registreringer
Læs mere
Der er mange forskellige typer registreringer som du og/eller dine medarbejdere kan lave i Zenegy. I dette træningsmodul gennemgår vi ferie og fravær, kørsel, timer, tillæg og fradrag samt afspadsering og fleks. Du har tidligere i forløbet fået gennemgået emnerne i et medarbejderperspektiv, men her gennemgår vi det i lønbogholderens perspektiv, og du lærer bl.a. at oprette satser og tillæg/fradrag, lave filindlæsninger, genrere rapporter og meget mere.

(40 min.)

16. Moduler
Læs mere
Vi har valgt at gennemgå to af vores mest anvendte moduler her, nemlig “Danmarks Statistik-modulet”, der hjælper dig med virksomhedens indberetning til Danmarks Statistik og rapporter til DA-statistik, og “Firmabilmodulet”, der hjælper dig med administrationen af indberetninger vedr. de firmabiler som medarbejdere får stillet til rådighed.

(11 min.)

17. Din første lønkørsel
Læs mere

I dette tæningsmodul lærer du om lønkørslen i Zenegy Payroll, og bliver i stand til at gennemføre selve lønkørslen; og du bliver desuden klædt på til at foretage de kontroller og rettelser, som er nødvendige i den sammenhæng. På kurset lægger vi hovedvægten på selve lønkørslens 6 trin, men kommer også ind omkring processerne før og efter lønkørslen. Vi har fokus på flowet for de lønkørselstyper, der behandler A-indkomst.

(1 time)

Øvrigt ekstra indhold

Bliv klogere på øvrige Zenegy-kurser

1. Velkommen til Zenegy Academy
Læs mere

Dette kursus giver dig en introduktion til, hvordan du bruger vores læringsplatform, Zenegy Academy, og vi gennemgår: 

 • Hvordan vores kurser og quizzer fungerer. 
 • Hvad du finder under menupunkterne “Lær”, “Rapporter” og “Leder”. 
 • Hvordan du kan downloade certifikater og kursusbeviser. 
 • Hvordan du kan bruge Zenegy Academy på mobilappen “Eloomi”. 

(12 min.)

2. Kom godt i gang med Zenegy Expense
Læs mere

I dette kursusforløb får du en introduktion til Zenegy Expense-produktet, og du lærer, hvordan du helt grundlæggende navigerer og kan tilpasse systemet til præcis dine behov. Derefter lærer du, hvordan du onboarder en virksomhed.  

Med Zenegy Expense kan du nu få automatiseret hele håndteringen af udgifter og medarbejderudlæg. Dermed får du digitaliseret og strømlignet processen for udgiftshåndtering, og du får en løsning, der er fuldt integreret med Zenegy Payroll, når det handler om medarbejderudlæg og betalingskort. 

Der er forskel på onboardingforløbet alt efter om virksomheden kun skal have Zenegy Expense eller om virksomheden også bruger Zenegy Payroll, og så skal du også være opmærksom på de forskelle, der er på, om du sætter systemet op med brug af skabelon eller på en tom opsætning.  

Det, og meget mere, lærer du om på kurset! 

(2 t. 23 min.)

3. Grundlæggende lønadministration og -beregning
Læs mere

I dette kursusforløb tager vi udgangspunkt i en række af de mest grundlæggende emner, som er vigtige at forstå, hvis man arbejder som lønbogholder. Her i forløbet har vi fokus på lønviden, ikke produktviden, så er du ny med løn og ny med Zenegy, kan du med fordel tage dette kursus i kombination med en af vores produktcertificeringer – Zenegy Superuser eller Zenegy Professional.  

Det er klart, at når du arbejder med et moderne lønsystem som Zenegy, så er der en masse beregninger, der sker automatisk – også det meste af det du finder her på kurset. Men det er vigtigt, at du som lønbogholder forstår, hvorfor og hvordan systemet kommer frem til disse beregninger, hvis du fx skal kunne træffe de rigtig valg omkring opsætning af medarbejdernes løn, besvare spørgsmål fra medarbejdere og lave fejlsøgning. Det lærer du i dette forløb. 

Kursusforløbet består af denne introduktion, en materialeoversigt samt 7 moduler med undervisning og i alt 24 opgaver. Moduler og opgaverne omhandler de mest almindelige løndele og -beregninger, som forekommer på en lønseddel, og når du har gennemført kurset ved du: 

 • Hvordan du udarbejder, beregner og afstemmer saldoen på en lønseddel og kan dermed hurtigt spotte og rette evt. fejl.  
 • Hvordan lønsedlen er opbygget, og hvordan de enkelte løndele bliver beregnet, så du nemt kan besvare lønrelaterede spørgsmål.  
 •  Hvordan nogle af de grundlæggende skatteregler vedr. personalegoder, ATP, kørsel, diæter m.v. fungerer. 
 •  Hvordan du skal forstå de mest almindelige løndele, så du får en sikker hånd, når du opretter nye medarbejdere.  
 •  Hvordan du finder mere viden om pension, overenskomst, skattekort og AM-bidrag.   

… og meget, meget mere. 

(7 t. 50 min.)

4. Flyt medarbejdere fra andre lønsystemer
Læs mere
I dette kursusmodul finder du vores vejledninger til at flytte medarbejdere fra andre lønsystemer til Zenegy. Her får du trin for trin-forklaringer på, hvordan medarbejderne lægges ind i Zenegy både manuelt og med vores standardfil til filupload.

(20 min.)
5. Årsafslutning i lønsystemet – Zenegy Payroll
Læs mere
Med kurset her får du en gennemgang af en masse emner, der er vigtige for årsafslutningen i lønbogholderiet, når du bruger Zenegy Payroll. Herefter får du en kort introduktion til nogle af de nye emner, der rører sig for 2024 – store bededags-løntillægget, TIN-nummer og lovgivning om timeregistrering, samt nogle nyttige links til vejledninger og artikler i vores Help-center. 


(40 min.)

6. Store bededags-tillæg
Læs mere
På dette kursus får du en videogennemgang af store-bededags-tillægget, og du får også en oversigt over vores skriftlige vejledninger på Help, hvor du bl.a. finder et link til vores FAQ, som vi vil opdatere løbende.

(28 min.)
7. Eksempler på datostyring – løntrin, pension, feriefri og fritvalgstrappe
Læs mere
Måske har du allerede taget kursusmodulet “Datostyring” i forbindelse med din certificering? Så har du lært de grundlæggende principper omkring datostyring. Hvis du godt kunne tænke dig at gå lidt mere i dybden med emnet, så har vi her samlet en gennemgang af nogle af de mest almindeligt anvendte eksempler på datostyring af løntrin, pension, feriefri og fritvalgstrappe.

(28 min.)
8. Administration af feriefridage
Læs mere
Der er en del valgmuligheder omkring opsætningen og administrationen af feriefridage. På dette kursus lærer du, hvordan du laver den opsætning og løbende administration af dagene, der passer præcis til din virksomhed, så I opfylder jeres behov og eventuelle krav fra overenskomster eller andre aftaler. Du lærer også, hvordan du kan overføre ubrugte dage, og hvordan du udbetaler dem, hvis du ønsker det.

(35 min.)
9. Ferieadministration hele året
Læs mere
Som lønbogholder er der altid noget at se til ift. medarbejdernes ferie. Dels holder du formentlig sammen med virksomhedens ledelse øje med, om medarbejderne får registreret og brugt deres ferie, men der er også en række andre administrative emner, man skal forholde sig til i årets løb, som vi gennemgår på dette kursus fx opsætning af ferie på en ny medarbejder, ferieårets afslutning og opstart, opsparing og udbetaling af ferietillæg, 5. ferieuge, feriehindring og meget mere.

(55 min.)

Hør mere om Zenegy Academy

Udfyld formularen til højre, for at blive kontaktet vedr. Zenegy Academy. Du hører fra os hurtigst muligt, efter vi har modtaget din henvendelse.

 • Adgang til Certificeringsforløb
 • Mulighed for at markedsføre dig som Zenegy-partner
 • Opnå partnerfordele
 • Ubegrænset adgang til Zenegy Academy
 • Mulighed for at se anslået tidsforbrug

Få adgang til alt indhold

kr. 299,-

pr. måned pr. medarbejder

Bliv kontaktet af os

Med Zenegy Academy får du

Et on-demand forløb, der kan tilpasses, så det passer præcis ind i din dagligdag. 

Mulighed for løbende at holde dig opdateret og få tilføjet ny viden indenfor lønområdet.    

Et forløb, der angiver tidsforbrug på selve undervisningsmaterialet, og som dermed kan bruges som dokumentation for din efteruddannelse. 

Ved ansættelse af nye medarbejdere kan Zenegy Academy med fordel bruges som en del af deres onboarding for at sikre, at medarbejderne får et grundigt kendskab til både Zenegy og Zenegy Payroll. 

Vi laver løbende tilføjelser af nye relevante moduler, som enten er valgfrie eller som skal bestås for at forblive certificeret. På den måde sikrer du at din viden altid er helt up to date. 

Er du leder, får du et overblik, hvor du kan se, hvor langt dine medarbejdere er i forløbet, så du kan gøre brug af det i forhold til sparring og udvikling. 

Mulighed for at markedsføre dig som Zenegy-certificeret partner på din hjemmeside etc.  

Promovering af din virksomhed på Zenegys partner-side. 

 Academy er en del af Zenegy Financial Suite

Vi dækker alle behov indenfor løn, regnskab, tidsregistrering mm.

Zenegy Payroll icon

Payroll

Løn og HR i en
smart løsning.

Zenegy Payroll icon

Numbers

Fremtidens økonomisystem.

Zenegy Expense icon

Expense

Udgiftshåndtering
uden friktion.

Zenegy Time icon

Time

Tidsregistrering på den nemme måde.

Admin icon

Portfolio

For revisorer
og bogholdere.