Hvad betyder EU’s direktiv om tidsregistrering for din virksomhed?

Læs om, hvilke regler du som arbejdsgiver skal forholde dig til, og hvilke løsninger Zenegy tilbyder.

Se vores FAQ om Tidsregistrering, og få svar på de oftest stillede spørgsmål.

Tidsregistrering – Hvorfor nye regler?

Udnyt tiden optimalt og beskyt medarbejderne

Det hele udspringer sig af at spanske fagforeninger i 2019 trak Deutsche Bank i retten for brud på reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid. EU vil derfor sikre, at medlemsstaterne overholder reglerne om ugentlig arbejdstid, hviletid og pauser. Derfor indføres der nu krav om tidsregistrering – til beskyttelse af ansattes rettigheder.

Baggrunden for dette lovgivningsarbejde er, at det skal være muligt at følge op på de lovbestemte hviletidskrav, også kendt som 11-timers reglen, og den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer i gennemsnit, baseret på de sidste 4 måneders arbejde.

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Zenegy ansatte der registrerer tid i Zenegy Payroll.

Video af modulet

Se en gennemgang af Tidsregistreringsmodulet

Se en optagelse af Zenegys webinar fra juni, hvor vi gennemgår tidsregistreringsmodulet. Med modulet sikrer du, at din virksomhed overholder reglerne fra EU’s arbejdstidsdirektiv, når den nye lovgivning træder i kraft i Danmark den 1. juli 2024.

Brug Tidsregistreringsmodulet Risikofrit i juli

Brug Tidsregistrerings-
modulet Risikofrit i juli

Slå modulet til, og prøv modulet af uden beregning i hele juli måned 2024* Vælger du ikke at beholde modulet, skal du blot slå det fra inden den 1. august 2024, så bliver du ikke faktureret for modulet i juli måned.

*Bemærk, at du vil blive opkrævet kr. 100,- pr. måned for Zenegy abonnement, medmindre du benytter en ekstern revisor eller bogholder eller bruger Zenegy Numbers.

Zenegy tilbyder to løsninger
til tidsregistrering

Hvilken af Zenegys to løsninger du skal vælge, afhænger af din virksomheds opsætning og behov. I tabellen forneden finder du de mest væsentlige forskelle, de to løsninger leverer. Kontakt os via kontaktformularen, for uforpligtende vejledning.

Begge løsninger kan bruges af eksisterende Zenegy Payroll kunder, eller hvis du bruger et andet lønsystem.

 • Add-on til Zenegys lønsystem. Brug modulet som Zenegy Payroll kunde, eller som stand-alone løsning
 • Medarbejder kan registrer på app eller browser
 • 2 mulige løsninger til arbejdstidsdirektivet (Afvigelsesregistrering, Klassisk timeregistrering)
 • Angiv selvtilrettelæggere
 • Rapporter på 11 timers-reglen, 48 timers-reglen
 • Log på medarbejderregistreringer
 • Compliant med arbejdstidsdirektiv

kr. 10,-
Pr. medarbejder pr. måned*

 • ​Tidsregistrering via terminal, mobillapp eller ugeseddel
 • Komme/gå – afvigelse, eller klassisk tidsregistrering
 • Overenskomststyring af timer/tillæg
 • Geofencing-funktionalitet
 • Projektstyring
 • Rapporter på 11 timers-reglen, 48 timers-reglen, pauseregler/hviledøgn
 • Log på medarbejderregistreringer
 • Compliant med arbejdstidsdirektiv

Fra kr. 65,-
Pr. medarbejder pr. måned

*100,- pr. mdr. for Zenegy Abonnement. Abonnementet betales ikke hvis en ekstern revisor / bogholder anvendes til lønhåndtering eller hvis I bruger Zenegy Numbers.
Alle priser vist excl. moms.

Hvilken løsning skal du vælge?

Kontakt os via formularen, så hjælper vi dig med den rette løsning for din virksomhed. 

Samtalen og gennemgangen er naturligvis uforpligtende.

Du vil også modtage nyheder og opdateringer på mail omkring EU’s direktiv om tidsregistrering.

Registrering
af arbejdstid i 2024

– her er hvad du skal vide som arbejdsgiver

Skrevet af: 
Sarah Fernhein Jakobsen
Chief Risk Officer

Af lovforslaget fremgår
det bl.a.

Generelle punkter om lovforslaget.

Læs mere - klik for at åbne
 • at virksomheder skal indføre et “objektivt, pålideligt og
  tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem”.
 • Systemet skal sikre overholdelse af 48-timers reglen,
  11-timers reglen og pauseregler.
 • at “lønmodtageren kan tilgå egne oplysninger i
  arbejdstidsregistreringssystemet”.
 • at oplysningerne skal opbevares i 5 år efter udløbet af den
  periode, der udgør grundlaget for beregningen.
 • at medarbejdere, der har en høj grad af selvtilrettelæggelse
  af deres arbejde og arbejdstid, kan undtages – det skal dog
  stå i ansættelseskontrakten.
 • at oplysningerne skal kunne gøres tilgængelige for offentlige myndigheder fx Arbejdsmiljøtilsynet.

Eksempler på, hvem der kan undtages

Se hvilke grupper er undtaget.

Læs mere - klik for at åbne
 • Selvtilrettelæggere – hvis det fremgår af ansættelseskontrakten at reglerne ikke finder anvendelse.
 • Mobile lønmodtagere (fx lastbilchauffører) hvor der er selvstændig lovgivning.
 • Medarbejdere dækket af særlovgivning (fx militært personale).
 • Selvstændige med medarbejdende ægtefælle eller børn.

Aftaler om afvigelser

Afvigelser kort fortalt.

Læs mere - klik for at åbne
 • Arbejdsmarkedets parter kan aftale andre grænser
  – fx rådighedsvagter for medarbejdere med
  samfundskritiske funktioner – dog så længe den
  effektive arbejdstid ikke øges.
 • Det kræver samtykke fra medarbejderen for at kunne
  afvige. Samtykket skal opbevares og kan tilbagekaldes
  når som helst. Arbejdsgiver skal vedligeholde en liste over
  alle samtykker, og den skal kunne gøres tilgængelig for
  offentlige myndigheder.

Hvad tilbyder Zenegy?

Zenegys løsning forklaret.

Læs mere - klik for at åbne

Zenegy tilbyder allerede muligheder for tidsregistrering i vores lønsystem, Zenegy Payroll. Inden lovgivningen træder i kraft, kommer vi til at udvikle spændende muligheder, som kan dække de grundlæggende krav til elektronisk tidsregistrering.

Er du en virksomhed med mere komplekse krav til tidsregistrering, så har Zenegy et superavanceret tidsregistreringssystem: Zenegy Time. Zenegy Time kan håndtere kravene i selv den mest komplekse overenskomst. Vil du vide mere? Så kontakt Zenegys salgsafdeling for en uforpligtende snak.

Zenegys salgsafdeling kan kontaktes på: sales@zenegy.com

FAQ om tidsregistrering

Spørgsmål og svar på lovforslaget om implementering
af arbejdstidsdirektivet

Klik på overskrifterne forneden for at åbne panelerne:

Må arbejdsgiver vælge et system hvor kun afvigelser af daglig arbejdstid skal registreres?

Ja, da der er metodefrihed og så længe systemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Metoden i spørgsmålet sikrer, at det kan konstateres, hvor meget der er arbejdet den enkelte dag.

Er det tilstrækkeligt at registrere daglig samlet arbejdstid og ikke hvornår på dagen arbejdet er foregået?
Ja, kravet gælder kun daglig arbejdstid, dvs. intet krav om registrering af hvornår på dagen arbejdet er udført.
Lever øvrige EU-lande op til reglerne?
Ja, Danmark er en af de få lande som ikke allerede har implementeret denne del af direktivet.
Skal en arbejdsgiver investere i et specifikt system for at leve op til reglerne?
Nej det er ikke nødvendigt. Der er metodefrihed så længe systemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Arbejdsgiver kan derfor anvende systemer som allerede i dag har tidsregistreringsfunktionalitet.
Hvor ofte skal medarbejderens arbejdstid registreres og ajourføres?
Der er metodefrihed, så længe formålet med tidsregistrering er at opfylde regler om daglig og ugentlig hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid er opfyldt og tidsregistreringssystemet er objektivt, pålideligt og tilgængeligt.
Må en akademisk medarbejder som sender en arbejdsmail kl. 22.30, møde ind på arbejde kl. 9 næste dag eller er det i strid med hviletidsbestemmelserne?

Lovforslaget ændrer ikke på hviletidsreglerne. Det er alene den daglige arbejdstid som skal registreres. Af hviletidsreglerne fremgår det, at arbejdet skal tilrettelægges så den ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer. Dette kan dog sættes ned til 8 timer i særlige tilfælde.

Skal samtlige medarbejdere registrere dagligt start og slut-tidspunkt?

Lønmodtagere som ikke er omfattet af maksimal ugentlig arbejdstid (fx selvtilrettelæggere, medarbejdende ægtefælle mm.) vil kunne være undtaget.

Dog er der IKKE krav om at registrere start og sluttidspunkt, men alene den daglige arbejdstid. Se også spm. 2.

Hvad skal en arbejdsplads som i dag ikke tidsregistrerer gøre?

Arbejdsgiverens ansvar er:

 • At sørge for at daglig arbejdstid kan registreres.
 • At sørge for at lønmodtageren kan tilgå egne
  oplysninger.
 • At opbevare de registrerede oplysninger i 5 år efter
  udløb af den periode som udgør grundlag for
  beregning af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.
Skal man registrere hvornår på døgnet arbejdet er foregået?
Nej, alene den daglige sammenlagte arbejdstid. Se også spm. 2.
Hvordan skal betalt frokost registreres?
Det er alene den daglige arbejdstid hvor lønmodtager er til rådighed for arbejdsgiveren som skal registreres. Pauser hvor lønmodtager ikke er til rådighed er ikke anset som arbejdstid. Der er i øvrigt intet krav om at registrere hvorvidt en lønmodtager selv betaler sin frokostpause eller ej.