KATEGORI
Produktivitet

UDVIKLER

Zenegy
EMAIL
info@zenegy.com
TELEFON
+45 70 22 22 16
HR manager icon
Autoløn
Sæt lønnen på autopilot med Zenegy Autoløn

Pris:

Gratis

Zenegy Autoløn – sæt lønnen på autopilot

Zenegy Autoløn er en ny service til Zenegys kunder, som betyder, at der helt automatisk gennemføres løn én gang om måneden.
Autoløn gennemføres den første hverdag efter d. 20. fra kl. 9. Lønperioden dækker altid den fulde måned, og servicen dækker derfor kun månedslønnede.

Timer-, fraværs- og udlægsregistreringer, der er godkendt for perioden, tages automatisk med i lønkørslen, som også kun vil inkludere aktive medarbejdere.

Har man opsat godkendelsesflow, vil lønkørslen blive sendt til godkendelse.

Servicen er gratis, og du kan ansøge om at få adgang til servicen ved at logge ind i Zenegy.

 

Sådan kommer du i gang med Autoløn

Ansøgning

Man ansøger om Zenegy Autoløn ved at:

 • Logge ind i Zenegy.
 • Gå til Min Virksomhed.
 • Klikke på Administratorer.
 • Klikke på Se alle Administratorer.
 • Søge efter ”Zenegy Autoløn”.
 • Vælge Zenegy Autoløn som administrator.
 • Tildele Zenegy Autoløn fuld adgang (Har man opsat godkendelsesflow, kan “begrænset adgang” vælges).

Man er først tildelt Zenegy Autoløn-servicen, når denne er accepteret af Zenegy Autoløn og fremkommer på listen over administratorer for virksomheden.

Vigtigt! Tilmeldingen skal ske senest d. 20. i måneden inden kl. 9:00.

 

Kundens forpligtigelser og ansvar

Det er kundens ansvar at:

 • Medarbejdere er oprettet med korrekt data og er klar til, at der bliver gennemført løn.
 • Medarbejdere der skal køres løn på er sat til aktive under fanen Ansættelse.
 • Medarbejdere der skal køres løn på har korrekt og aktivt skattekort.
 • Vedligeholde stamdata og lønoplysninger.
 • Virksomhedens bankoplysninger er vedligeholdt.
 • Alle indstillinger omkring ferie m.m. skal vedligeholdes af kunden.
 • Der er oprettet og aktiveret en Nets-aftale.
 • Registreringer er godkendt (alle godkendte registreringer medtages i lønkørslen.

 

Zenegys forpligtigelser og ansvar

Det er Zenegys ansvar at:

 • Gennemføre lønkørsel hver måned, første hverdag efter d. 20. kl. 09:00.
 • At notificere kunden, såfremt der sker fejl. Disse sendes til virksomhedens kontaktperson.

 

Rettelser i forbindelse med lønkørsel

Hvis der, med forkert indtastede oplysninger eller godkendte registreringer, gennemføres en lønkørsel af Zenegy, er det kundens ansvar at gennemføre yderligere lønkørsler med rettelser eller lægge disse ind til næste lønkørsel.

 

Fejl i forbindelse med lønkørsel

Sker der fejl i forbindelse med lønkørslen som følge af forkerte oplysninger, manglende skattekort eller opsætning, vil Zenegy informere kunden om dette hurtigst muligt, og det er herefter kundens ansvar selv at løse disse fejl og gennemføre lønkørslen.

Ellers gælder om fejl:

 • Fejl på kontrolside i lønkørsel: Zenegy Autoløn notificerer kunden, som herefter selv skal foretage rettelser og gennemføre lønkørslen (fejlrapporter medsendes ikke grundet GDPR).
 • Advarsler på kontrolside ignoreres og lønkørslen gennemføres. Dette gælder også medarbejdere uden skattekort etc.
 • Er der fejl på medarbejdere eller i lønkørslen, sendes besked til virksomhedens kontaktperson om at Zenegy Autoløn ikke har kunnet gennemfører lønkørslen og at kunden selv skal gennemføre den.
 • Kunden har selv ansvar for at sikre, at denne er registreret som arbejdsgiver. Ved fejl sendes fejlbesked til virksomhedens kontaktperson og denne skal selv sørge for registreringer via Virk, samt gennemføre lønkørslen.
 • Fejl i forbindelse med bogføring samt evt. integrationer håndteres af Zenegy Support.
 • Ved hjælp til lønkørsel henvises i autosvar til Zenegy Support.
 • Alle fejlmeddelelser sendes fra autoloen@zenegy.com (no-reply).
 • Alle beskeder sendt til autoloen@zenegy.com modtager et autosvar om at man skal kontakte Zenegy support hvis man har spørgsmål til lønkørsler etc.

 

Varighed og ophør

Servicen løber så længe kunden har forbindelse til Zenegy – Autoløn-servicen.
Servicen kan uden varsel opsiges af Kunden.
Servicen kan opsiges med 7 dages varsel af Zenegy.

 

Opsigelse

Opsigelse sker fra kundens side ved at:

 • Logge ind i Zenegy.
 • Gå til Min Virksomhed.
 • Klikke på Administratorer.
 • Klikke på administratoren Zenegy – Autoløn.
 • Klikke på Fjern Administratoradgang.
 • Klikke på Bekræftelsen af fjernelsen af adgangen.