Hvad er ferietillæg
Dato: apr 28. 2023
af: Line Nielsen
Zenegy
Hvad er ferietillæg
Ferietillægget beregnes som minimum 1% af medarbejderens ferieberettigede løn. Den 1% er fastsat af ferieloven, og ferietillægget kan derfor aldrig udgøre mindre end 1%.  

Hvem modtager ferietillæg

Alle lønmodtagere med ret til løn under ferie, har krav på at få udbetalt ferietillæg. Medarbejdere med ret til løn under ferie optjener også 12,5% i feriepenge, som først udbetales forholdsmæssigt sammen med evt. restferie, ved medarbejderens fratrædelse.  

Hvornår skal ferietillæg udbetales

Der er to måder at udbetale ferietillæg på:
    • Ferietillæg udbetales fast to gange årligt; i maj og august. I maj udbetales ferietillægget for perioden 1. september – 31. maj. I august udbetales det for perioden 1. juni – 31. august.
    • Ferietillægget kan også udbetales i forbindelse med medarbejderens ferieafholdelse. I dette tilfælde beregner man det optjente ferietillæg, og udbetaler den andel der svarer til medarbejderens planlagte ferie.
 

Hvad gør du med ferietillæg, hvis en medarbejder fratræder

Hvis I løbende udbetaler ferietillæg
Udbetaler I ferietillæg ifm. medarbejderens ferieafholdelse, vil det ferietillæg medarbejderen har krav på allerede være udbetalt. Der vil derfor ikke være behov for udbetaling af yderligere ferietillæg, ifm. med en fratrædelse. I skal dog huske at medarbejderen stadig skal have 12,5% i feriegodtgørelse, for ferie som medarbejderen ikke har afholdt.  
Hvis I udbetaler ferietillæg to gange årligt
Udbetaler I derimod ferietillæg to gange årligt, skal I være særligt opmærksomme, hvis en medarbejder fratræder. Hvis medarbejderen fratræder inden ferietillægget er fuldt udbetalt, skal der afregnes ferietillæg for de feriedage som medarbejderen har afholdt, siden sidste gang I udbetalte ferietillæg. Eksempel: En medarbejder stopper og har afholdt 5 ud af 8 optjente feriedage. Her skal virksomheden udbetale ferietillæg for de 5 dage, som medarbejderen allerede har afholdt. Der afregnes ikke ferietillæg for de 3 optjente feriedage, da disse afregnes med 12,5% i feriegodtgørelse, ifm. fratrædelsen.  

Zenegy har automatiseret ferietillæg

Zenegy er systemet opsat til automatisk at udregne, og udbetale, ferietillæg i maj og august.  Ønsker du at udbetale ferietillæg ifm. afholdelsen af medarbejderens ferie, skal du aktivere funktionen ‘aktiver løbende udbetaling af ferietillæg ved afholdelse af ferie. Læs her hvordan du håndterer ferietillæg i Zenegy

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?