Den gode MUS
Dato: maj 22. 2022
af: Line Nielsen
HR
Den gode MUS

Hvad og hvorfor?

MUS er en forkortelse for Medarbejder Udviklingssamtale. Det er en samtale der typisk holdes én gang årligt, hvor leder og medarbejder kan tale om arbejdsopgaver, trivsel og udvikling, både personligt og fagligt. Her får du 5 råd til, hvordan du afholder den gode MUS-samtale. Du kan også hente skabelon du finder herunder. Den kan du give til din medarbejder, forud for MUS-samtalen, så I har noget at tage udgangspunkt i.

Hent en medarbejderskabelon til MUS-samtalen:

MUS Samtale Skabelon Til Medarbejder

Indkald i god tid

Som leder er det vigtigt at du sørger for, at medarbejderen har tiden og ressourcerne til at forberede sig til samtalen. På denne måde sikrer du, at medarbejderen har tid til at reflektere over forskellige ønsker de måtte have, både personlige og faglige. Vi har lavet et skema til dig, som du kan give til medarbejderen inden samtalen. På denne måde sikrer du, at medarbejderen har noget konkret med til samtalen.

Forventningsafstem med medarbejderen
Som leder er det dit job af lytte og anerkende medarbejderens ønsker, samtidig med at holde et realistisk må for øje. Det er vigtigt at notere hvordan medarbejderen ønsker at udvikle sig og hvordan virksomheden kan understøtte denne udvikling, samtidig med at du ikke lover medarbejderen noget, som du ved ikke er realistisk.

Det er vigtigt at være klar overfor medarbejderen, omkring hvad der kan lade sig gøre nu, hvad der kræver en længere proces og hvad der måske slet ikke kan lade sig gøre. På den måde sørger du for, at forventningsafstemme med det samme, så medarbejderen ikke går og venter forgæves på noget.

Skab værdi

Mange kan opleve samtalen som lidt ligegyldig, da der ikke kommer nogle værdiskabende aktiviteter ud af samtalen. Derfor er det vigtigt at du, sammen med medarbejderen, skriver konkrete mål ned og hvordan I vil opnå de resultater. Her kan I bruge medarbejder skabelonen øverst i denne blog til, at skrive notater i. I kan også tage den frem igen til næste samtale, for at lave en status over hvilke mål der er opnået og hvilke der ikke er.

Husk at lytte

Det er vigtigt at lade medarbejderens tale under samtalen. Det lyder måske som en selvfølge, men mange kan have en tendens til ubevidst, at afbryde eller komme med mange bemærkninger. Det er altså vigtigt at du er opmærksom på dig selv og sørger for, at lytte til medarbejderen, da det jo netop er medarbejderen der er i centrum for samtalen.

Som en tommelfingerregel er det en gode ide, at prøve at lade medarbejderen tale i hvert fald 2 tredjedele af tiden. Så sikrer du, at du ikke kommer til at tage taletid fra din medarbejder

Sørg for at følge op på samtalen

Husk at tage notater til samtalen, så du husker alt hvad der aftales med medarbejderen. Hvis du har flere medarbejdere du afholder MUS-samtaler med, kan du nemt komme til at blande rundt i de forskellige medarbejdere og de mål der aftales. Sørg derfor for at tage noter til alle samtaler der afholdes. Dette gør det også nemmere, at skabe overblik når du skal afholde opfølgningssamtaler. For ja, der skal nemlig afholdes endnu en samtale med medarbejderen, hvor der følges op på MUS-samtalen.

Mange har desværre en tendens til at nedprioritere en opfølgningssamtale. Men det er faktisk enormt vigtigt at afholde den. Til opfølgningssamtalen skal I følge op på det, der blev aftalt til Mus-samtalen. Hvis der er mål der ikke er blevet indfriet, er det din opgave at rette til og støtte medarbejderen med de ressourcer der er nødvendige, for at medarbejderen kan opnå de resultater I har aftalt.

En god ide kan være at indkalde til opfølgningssamtalen 3-6 måneder efter MUS-samtalen og at lave indkaldelsen så snart MUS-samtalen er slut, så du sikrer at det ikke bliver glemt.

Brug Zenegys dokument modul til at dele MUS relaterede dokumenter

Du kan bruges Zenegys dokument modul til, at dele dokumenter relateret til MUS-samtalen. Her kan du for eksempel dele skabelonen til MUS-samtalen, så medarbejderen kan udfylde den inden samtalen. Du kan også uploade dine notater fra samtalen, så medarbejderen kan se at, det stemmer med det der blev aftalt til samtalen.

Læs mere om dokumentmodulet.


Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?