Dokumenthåndtering og ansættelseskontrakter
Dato: aug 7. 2017
af: Mads Olsen
Lønadministration
Dokumenthåndtering og ansættelseskontrakter

Du er som arbejdsgiver forpligtet til at fortælle dine medarbejdere om vilkårene for deres ansættelsesforhold.

(*) “Retten til at få et ansættelsesbevis følger af EU-direktiv 93/533 om arbejdsgivers pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. I Danmark er direktivet implementeret ved lov om ansættelsesbeviser samt ved kollektive overenskomster.”

Hvornår skal der laves en ansættelseskontrakt?

Der skal som udgangspunkt udarbejdes en ansættelseskontrakt, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned
 • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på over 8 timer

Kontrakten skal udleveres senest én måned efter opstart. Man skal være opmærksom på, at der i en række overenskomster er fastsat andet, herunder bl.a. en anden tidsfrist for, hvornår ansættelsesbeviset skal være udleveret til medarbejderen. 

Følgende skal som minimum indgå:

 • Navn og adresse på medarbejder og arbejdsgiver
 • Arbejdssted
 • Titel og beskrivelse af jobindhold
 • Jobstart
 • Sluttidspunkt, hvis det er aftalt
 • Regler om ferie
 • Opsigelsesvarsler
 • Løn og diverse tillæg, samt hvornår lønnen udbetales
 • Arbejdstid
 • Eventuel overenskomst

Og hvad sker der, hvis det ikke er på plads?

Godtgørelse op til 13 ugers løn – i særligt grove tilfælde kan godtgørelsen udgøre helt op til 20 ugers løn.

Det er dog praksis, at såfremt der ikke er udleveret ansættelseskontrakt giver det som udgangspunkt en godtgørelse op til kr. 5.000. Ved mangelfulde eller manglende ansættelseskontrakter, der har givet anledning til en egentlig tvist om ansættelsesforholdet, fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt op til kr. 10.000.

Zenegy har gjort det nemmere!

Du kan nu gemme dine dokumenter på medarbejderne i Zenegy under den enkelte medarbejder, så du hele tiden kan se, hvilke kontrakter og dokumenter, der er tilknyttet medarbejderen.

Hvis du er interesseret i at høre mere om det, så er du velkommen til at kontakte os.

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?