Timeregistrering

Kategori:

Dato:


Stempl ind og ud

Lad dine medarbejdere stemple sig selv ind og ud ved at angive deres start- og sluttider for de enkelte arbejdsdage. Du kan også lade dem vælge et bestemt antal timer for en hel dag, alt efter hvordan du ønsker, de skal registrere sig.

Specifikke timesatser

Opret generelle timesatser, som alle kan bruge, eller tildel specifikke timesatser til en enkelt eller alle medarbejdere i en given afdeling. Herefter registrerer medarbejderne deres timer, og du eller dine afdelingsledere kan så godkende dem, inden der skal udbetales løn.

Timeregistrering for afdelinger

Har du medarbejdere, der er er tilknyttet flere forskellige afdelinger, kan du nu også få et overblik over, hvordan løntrykket er i den enkelte afdeling. Som udgangspunkt er dine medarbejdere tilknyttet én specifik afdeling, men de har også mulighed for at registrere deres timer i en anden afdeling. Lønudviklingen kan så efterfølgende bogføres i økonomisystemet eller trækkes ud i rapporter. Hvis du har forbundet Zenegy med et økonomisystem, så vil overførslen til kassekladden ske automatisk.

Forbind med andre

Du kan integrere Zenegys timeregistrering til andre systemer. På den måde vil de indtastede og godkendte timer fra dit foretrukne timeregistreringssystem automatisk blive overført til Zenegy som godkendte timer, der er klar til at udbetales løn for.