Styr på betaling til A-skat og AM-bidrag!
Dato: nov 2. 2021
af: Leyla Manafly
Lønadministration
Styr på betaling til A-skat og AM-bidrag!

Når det gælder indbetaling af A-skat og AM-bidrag, arbejder SKAT med virksomhedstyper “Lille/mellemstor” og “Stor” virksomhed. Alle virksomheder, som er arbejdsgiver registreret bliver kategoriseret af SKAT som enten “Lille” eller “Stor” virksomhed, og virksomhedstypen afhænger af beløbet som indbetales til AM-bidrag og/eller A-skat, beregnet på baggrund af de sidste 12 måneder.

Hvornår er man en “Stor” eller “Lille” virksomhed?

Virksomheden betegnes som “Stor” hvis AM-bidrag er over 250.000 kr. og/eller A-skat er over 1 million kr. pr. år.
Ligeledes betegnes virksomheden som “Lille” hvis AM-bidrag er under 250.000 kr. og/eller A-skat er under 1 million kr. pr. år.

På dit registreringsbevis kan du se hvilken virksomhedstype din virksomhed er kategoriseret.

Hvorfor er det vigtigt?

Typen af virksomheden er vigtigt, da det betyder at der er forskellige indberetnings- og indbetalingsfrister for AM-bidrag og A-skat. For små virksomheder er betalingsfristen typisk den 10. i måneden efter løn afregningsperioden, eller den næstkommende bankdag hvis den 10. ikke er en bankdag.

Dog den 17. januar 2022! Se alle frister på skats hjemmeside.

For store virksomheder er betalingsfristen den sidste bankdag i samme måned som lønafregningsperioden. Det betyder, at hvis du udbetaler løn den sidste bankdag i måneden, skal der ligeledes indberettes og indbetales AM-bidrag og A-skat samme dato.

Er virksomhedstypen ændret?

I november måned hvert år beregner SKAT om virksomhedstypen er ændret på grund af højere eller lavere beløb for AM-bidrag og A-skat i forhold til sidste år. Virksomheden modtager typisk en besked om ændring af virksomhedstypen, som vil betyde en ændring i indbetalingsfristerne.

Har du modtaget sådan en besked om din virksomhed er det vigtig at du ændrer din virksomhedstype i Zenegy.

I Zenegy under Min virksomhed > Løn og bank kan du ændre virksomhedstype til stor eller lille virksomhed. Når ændringerne er gemt vil betalinger til AM-bidrag og A-skat følge frister for virksomhedstypen og blive betalt automatisk, såfremt du har en aktiv Nets aftale i Zenegy.


Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?