Zenegy Trust Center

App Partner & API – T&C

1. Indledning

ZENEGY er en cloud-baseret softwareplatform, som indeholder en række produkter, der understøtter forskellige processer i økonomifunktionen hos virksomheder, herunder løn-, tidsregistrering og tidskalkulationer samt bogføring, omkostningshåndtering m.v. (“Platformen”). Platformen er udbudt af Zenegy Danmark ApS (“Zenegy”), som har følgende kontaktoplysninger:

Zenegy Danmark ApS
Slotsmarken 16
2970 Hørsholm
CVR-nr.: 38366041
Tlf. 70 22 22 16
e-mail: info@zenegy.com

Zenegys levering af adgang til API’er til App Partner er en business-to-business tjenesteydelse til App Partneren.

 

2. Produktet og abonnementet

Zenegys ydelse består af levering af adgang til at anvende Zenegys APIer, hvorigennem der er mulighed for at udføre de aktiviteter og funktioner, som App Partneren har adgang til på de vilkår der fremgår af disse betingelser.

 

3. Fortrolighed

Adgange, herunder credentials og andre legitimationsoplysninger til Zenegys API (API adgang) skal behandles som fortrolige og må ikke deles, kopieres eller på anden måde videregives til uautoriserede personer eller enheder. Enhver overtrædelse af denne fortrolighed betragtes som et brud på nærværende vilkår.

 

4. Brug og ansvar

Legitimationsoplysninger må udelukkende anvendes til det specifikke formål, de er udleveret til. Brugeren er ansvarlig for al anvendelse af disse oplysninger og skal øjeblikkeligt rapportere enhver mistænkelig aktivitet eller sikkerhedsbrud til Zenegy.

 

5. Sikkerhedsforanstaltninger

Legitimationsoplysninger skal opbevares sikkert og være tilgængelige udelukkende for autoriserede personer. Det anbefales at implementere robuste adgangskodepolitikker og regelmæssigt revidere og opdatere disse oplysninger, samt ikke at gemme disse informationer direkte i koden.

 

6. Kontaktinformationer

Det er til ethvert tidspunkt brugerens at sikre, at Zenegy har opdaterede og valide kontaktinformationer på en direkte kontaktperson hos APP partneren.
Dette er afgørende for at sikre effektiv kommunikation og håndtering af eventuelle problemer eller ændringer relateret til vores API.

Adgangen til vores API følger CVR nummeret på den oprettede virksomhed/partner.
I tilfælde af salg, lukning, konkurs eller anden hel eller delvis overdragelse af virksomheden, der besidder API adgang, skal Zenegy øjeblikkeligt underrettes.
Overdragelse af API adgang til ny(e) ejer(e) kræver forudgående gennemgang og godkendelse fra Zenegy.

 

7. Fair-use politik

For at sikre en optimal ydeevne og god oplevelse for alle partnere og kunder, opfordres alle udviklere til at optimerer deres request og flows.

Retfærdig brug defineres som maksimalt 500 daglige requests til vores API over en 24 timers periode, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Såfremt en app skaber en overdreven belastning på API’et, forbeholder Zenegy sig retten til uden varsel at begrænse eller lukke for adgangen til vores API.
Zenegy kan tilbyde hjælp og vejledning til at optimere den tekniske implementering som en særskilt betalt ydelse.

 

8. Dataansvar

APP partneren må ikke indsamle data via API som denne ikke har fået udtrykkeligt samtykke som databehandler af den dataansvarlige (fx kunde). Hvis Zenegy bliver opmærksom på uberettiget adgang og brug til data, vil adgang blive inddraget med øjeblikkeligt varsel.

 

9. Support

Ved behov for support anvendes Zenegys generelle support kanaler. Såfremt der er behov for yderligere teknisk support fra API-teamet, faktureres dette med den til enhver tid gældende timepris for konsulentydelser.

 

10. Misligholdelse

Overtrædelse af disse betingelser kan resultere i øjeblikkelig inddragelse af API-adgang og kan medføre yderligere juridiske skridt, afhængigt af overtrædelsens alvorlighed og konsekvenser.

 

11. IP Rettigheder

Zenegy ejer API’et, alle IP rettigheder mm. Virksomheden får alene brugsadgang til APIet og der overføres således ingen ejerrettigheder

 

12. Vilkårsændringer

Zenegy er berettiget til enhver tid at ændre disse vilkår og betingelser.
De til enhver tid gældende vilkår og betingelser vil være tilgængelige på Hjemmeside. Enhver brug af Platformen efter en ændring af disse vilkår og betingelser udgør en accept af disse vilkår og betingelser.

 

13. Øvrigt

Enhver lovovertrædelse i forbindelse med brug af API’et, fx overtrædelse af databeskyttelsesregler påhviler brugeren/virksomheden. Skulle Zenegy lide enhver form for tab som følge af brugerens ulovlige eller uretmæssige anvendelse af API’et, skal bruger holde Zenegy skadesløs.

Zenegy tager intet ansvar for korrekthed eller fuldstændigheden af de data som hentes som følge af brugen af Zenegys API.