Virksomhedsguide til den nye ferielov
Dato: jul 23. 2020
af: Mads Olsen
Lønadministration
Virksomhedsguide til den nye ferielov

– sådan skal du håndtere ændringerne

Den nye ferielov træder som bekendt i kraft den 1. september 2020. 

I denne virksomhedsguide, har vi samlet en række forhold som vil være gældende for den nye ferielov, samt generelle forhold for administration af ferie efter den nye ferielov er trådt i kraft. 

Det er vigtigt at bemærke at den nye ferielov omhandler 5 ugers ferie, som alle medarbejdere i Danmark har ret til. 

 

Ferieoptjening

For hver måneds ansættelse optjener medarbejderen 2,08 dages ferie. Det betyder, at man ligeledes med den nye ferielov optjener 25 feriedage i alt om året. Det gælder både funktionærer og timelønnede. 

Ferien optjenes i den lønperiode, hvor lønnen er gældende. Den optjente ferie tilskrives medarbejderens feriesaldo hver måneds ultimo, hvilket betyder at medarbejderen optjener ferie allerede efter første måneds ansættelse – uanset om medarbejderen er forud- bagud-, eller 14. dages lønnet. 

 

Ferieoptjeningsperiode

Perioden for ferieoptjening med den nye ferielov strækker sig fra den 1. september til den 31. august, hvilket betyder at nyt ferieår indtræder nu hver den 1. september på året.

 

Ferieafholdelse

Med den nye ferielov, får vi også mulighed for samtidighedsferie. Det betyder at medarbejderen har mulighed for at afholde feriedage i takt med optjening, og tidligst en måned efter optjening.

For de nye på arbejdsmarkedet betyder det, at ferieafholdelse kan nu ske allerede en måned efter ansættelse, da ferie optjent i én måned, kan afholdes måneden efter.

 

Ferieafholdelsesperiode

Med den nye ferielov, har medarbejderen en længere ferieafholdelsesperiode, som strækker sig over 16 måneder fra den 1. september til den 31. december året efter.

 

Rettigheder ift. afholdelse af ferie

Medarbejderen har ret til at afholde 5 ugers ferie om året, uanset om man har optjent ferie hos ens nuværende arbejdsgiver. Ferien skal dog afvikles for egen regning, hvis der ikke er optjent ferie med løn eller feriegodtgørelse for alle feriedage.

 

Ferie på forskud

Den nye ferielov giver mulighed for, at afholde ferie på forskud, hvis det er aftalt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

Med denne mulighed giver man som arbejdsgiver sine medarbejdere mulighed for, at afholde feriedage, som medarbejderen endnu ikke har optjent. Feriedage som er givet på forskud, skal dog kunne nå at optjenes tilbage inden for samme ferieår.

Det er derfor forskelligt hvor mange dage man kan have på forskud, afhængig af om man er i starten eller slutningen af ferieåret.

I tilfælde af ophør af ansættelsesforholdet før optjening af de afholdte feriedage, bliver de skyldige feriedage modregnet i forbindelse med den sidste lønudbetaling.

 

Administation af ferie på forskud

I Zenegy kan virksomheden administrere indstillinger for ferie i virksomhedsprofilen. Her vælges bl.a. om ferie på forskud skal være en mulighed, og i så fald definere antal af dage på forskud.

Jf. reglerne i den nye ferielov, er det en forudsætning at ferien, der er taget på forskud skal kunne optjenes indenfor det pågældende ferieår. Det er derfor ikke uden betydning hvor mange dage og hvornår i ferieåret, at medarbejderen ønsker at låne ferie på forskud.

 

Ferietillæg

Funktionæransatte optjener et ferietillæg på 1%, udover ferie med løn. Udbetaling af ferietillæg kan jf. den nye ferielov udbetales to gange om året hhv. den 31. maj og den 31. august.

 

Feriegodgørelse

Timelønnede medarbejdere optjener 12,5% af den ferieberettigede løn.

Feriemidlerne som overføres til en feriekonto, skal være til rådighed for medarbejderen hurtigst muligt efter de er optjent. Det betyder at virksomheden skal indbetale midlerne til feriekonto tidligere end hidtil.

Indbetalingsfristen til feriekonto er den samme dag som indberetningsfristen, og sker automatisk i Zenegy i forbindelse med hver lønkørsel.

 

Overførsel af ferie

Det sker, at medarbejderen ikke når at bruge al ferien inden udgangen af et ferieår. Som arbejdsgiver kan man vælge om medarbejderen skal have overført ferie, som ikke er blevet brugt i ét år til næste ferieår, eller om det blot skal udbetales.

Jf. den nye ferielov er det dog kun muligt at udbetale eller overføre den 5. ferieuge til næste ferieår – og her er der forskellige muligheder:

Hvis 5. ferieuge ikke er brugt inden afholdelsesperioden den 31. december, så udbetales dagene.
Alternativt kan det aftales at den 5. ferieuge skal overføres til næste ferieår.
Alternativt kan det aftales at de udbetales allerede ved udgangen af ferieåret den 1. september.

For fuldtidsansatte gælder det, at den 5. ferieuge udbetales automatisk, hvis den ikke er afholdt, overført, eller udbetalt ved ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

 

Hvad hvis medarbejderen ikke afholder ferie?

En medarbejder kan ikke bare lade være med at holde sin opsparet ferie. Reglerne siger at medarbejderen skal mindst afholde fire ud af de fem optjente ferieuger. Undlader medarbejderen at gøre dette, skal medarbejderens feriemidler indbetales til Lønmodtagernes Feriefond, hvilket betyder at både virksomheden og medarbejderen går glip af feriemidlerne. 

Mangler du værktøjer til bedre planlægning af medarbejdernes ferie?
Brug Zenegy til at registrere ferie og fravær – alle registreringer kan efterfølgende synkroniseres med virksomhedens Google Kalender eller Office 365 kalender, som giver et bedre fraværsoverblik.

 

Særligt for overgangsperioden

Som særtilfælde i overgangsperioden, og en del af den nye ferielov, bliver al ferie, som ikke er blevet brugt i mini-ferieåret (ferie i perioden fra den 1. maj 2020 til 30. september 2020), overført automatisk til den nye ferielov, med en afholdelsesperiode frem til den 31. december 2021.

 

Feriefridage og omsorgsdage

Feriefridage og omsorgsdage er ikke omfattet af reglerne i den nye ferielov, og kan være underlagt særlige regler/forhold i overenskomsten.

I Zenegy bliver det sådan, at virksomheder kan administrere indstillinger for feriefri- og omsorgsdage, og får mulighed for at vælge om ferien skal følge a) kalenderåret, b) det gamle ferieår (fra den 1. maj til den 30. april) eller c) det nye ferieår (fra den 1. september til den 31. august).

Læs mere om feriefridage og administration i vores blog.

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?