COVID-19 og Regeringens tiltag
Dato: mar 17. 2020
af: Leyla Manafly
Zenegy
COVID-19 og Regeringens tiltag

Der er ingen tvivl om at spredningen af coronavirus/COVID-19 har en økonomisk konsekvens for det danske erhvervsliv. I den forbindelse udsteder Regeringen en række tiltag, der skal afhjælpe virksomheder i denne tid. På denne side opdaterer vi de tiltag, sammenholdt med hvilken betydning det har for lønadministrationen i Zenegy lønsystem. 

 

Opdateret 31.03.2020

 

Indbetaling til DA-Barsel udskydes

På baggrund af den nuværende COVID-19 situation udskydes opkrævningen af bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 til indbetaling sammen med bidrag for 3. kvartal 2020. Den nye betalingsfrist for 1. – 2.. og 3. kvartal er d. 14. oktober 2020.

 

Hvad betyder det for lønadministration?

Du skal ikke foretage dig noget vedrørende udskydelse af betalingsfrister. Zenegy har opdateret systemet med den nye betalingsfrist og dine betalinger til DA-Barsel vil automatisk blive overført til den nye betalingsfrist d. 14. oktober. 

 

Opdateret 22.04.2020

 

Trepartsaftale til lønmodtagere i det private

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Det vil sige at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19, og dermed ikke kan beskæftige sine medarbejdere, kan få dækket medarbejderens løn, for at undgå afskedigelse af medarbejderne. 

Ordningen gælder i perioden fra den 9. marts til 8. juli, og gælder for de virksomheder der ellers ville være nødsaget til at fyre 30% af medarbejderstaben eller flere end 50 medarbejdere. 

Ultimo marts havde regeringen ingået en ny aftale og forhøjet beløbet som kan blive dækket. Lønkompensationen ser følgende ud efter den nye aftale.

Lønkompensation:

Funktionærer kan få 75% af lønnen dækket, dog maks 30.000 kr pr. måned. 
Ikke-funktionærer kan få 90% af lønnen dækket, dog maks 30.000 kr pr. måned. 

Bemærk! Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation. Det maksimale beløb reduceres forholdsmæssigt, hvis medarbejderen arbejder mindre end 37 timer om ugen.

Den nye beløbsgrænse gælder for alle – både dem der allerede har indsendt en ansøgning og dem der påtænker at indsende. Læs mere om lønkompensation og nærmere vejledning om ansøgning på virksomhedsguidens hjemmeside. 

 

Hvad betyder det for lønadministration?

Er der medarbejdere i virksomheden der vil være omfattet af lønkompensationspakken, vil vi anbefale at lave en note på medarbejdere, for senere hen at kunne trække en rapport på de berørte. 

Vi anbefaler følgende fremgangsmåde: Vælg Registreringer > Ferie og fravær. Vælg Medarbejder > Fraværstype – Andet fravær > Lav en note i Beskrivelse ‘Lønkompensationspakken’. 

Efterfølgende kan der trækkes en rapport på fravær under Rapporter > Rapporter med fraværstype Andet fravær, samt noterne, og giver virksomheden et godt overblik over de berørte medarbejdere, som der skal søges lønkompensation for. 

 

Opdateret 17.03.2020

 

Mulighed for refusion fra 1. sygedag – lovforslag vedtaget

Med dette forslag vil det altså være muligt at søge om refusion fra 1. sygedag med COVID-19. Lovændringen vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og til den 1. januar 2021.

 

Hvad betyder det for lønadministration?

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, er det en god ide at have sygefraværet registreret helt korrekt. På nuværende tidspunkt er det ikke helt afklaret hvorledes lovforslaget skal håndteres i praksis. Det er dog vigtigt allerede nu at have styr på fraværsregistreringer, således at man kan skelne mellem ordinær sygdom, sygdom pga. corona virus, eller hjemsendelse pga. karantæne. 

Vi giver her vores anbefaling til registrering af sygdom og fravær:

Hvis en medarbejder er syg, og har corona lignende symptomer (se symptomer på corona her) anbefaler vi at registrere sygdommen som Fravær > Sygdom > Notér i Beskrivelsen ‘Corona’.
Hvis en medarbejder er sendt hjem i karantæne pga corona, anbefaler vi at registrere fraværet som Fravær > Andet fravær > Notér i Beskrivelsen ‘Corona’.
Hvis en medarbejder er syg, som følge af andet end corona lignende symptomer, anbefaler vi at i benytter jeres nuværende fremgangsmåde for registrering af sygdom, under Fravær > Sygdom.

Efterfølgende kan der trækkes en rapport på fravær under Rapporter > Rapporter med de forskellige fraværstyper, samt noterne, således at virksomheden har et overblik over fraværet i virksomheden.

 

Opdateret 13.03.2020

 

Udskydelse af betaling af A-skat og AM-bidrag – lovforslag vedtaget

For at afhjælpe virksomhedernes likviditetsmæssige udfordringer, har Regeringen vedtaget at udskyde maj-juni-juli raterne med 4 måneder. 

Se oversigten nedenfor, der viser de nye betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag for hhv. små/mellemstore virksomheder og store virksomheder. 

Bemærk at marts-raten, følger de oprindelige frister, og skal betales som hidtil, dvs. 31. marts for store virksomheder og 14. april for små/mellemstore virksomheder. 

 

Hvad betyder det for lønadministration?

Den lønansvarlige skal ikke foretage sig noget vedrørende de nye betalingsfrister for afregningsperioderne april-maj-juni. Zenegy har opdateret de nye betalingsfrister i systemet, og betalinger til A-skat og AM-bidrag bliver afregnet rettidigt. 

Få overblik over betalingerne under Rapporter > Betalinger. Ønskes en samlet oversigt over betalinger til A-skat og AM-betalinger i perioden, findes det under Rapporter > Betalinger – grupperet.

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?