Få den bedste afslutning på 2020
Dato: dec 10. 2020
af: Leyla Manafly
Zenegy
Få den bedste afslutning på 2020

Sådan afslutter du indkomståret 2020

Når indkomståret 2020 slutter og det nye begynder, er der en række områder du skal være opmærksom på. Med nedenstående tjekliste kommer du trygt og godt igennem årsskiftet med Zenegy.

 

Overhold sidste frist for lønkørsel i 2020

Det er vigtigt at du overholder fristen for den sidste lønkørsel i 2020. Deadline for lønkørslen i Zenegy er
tirsdag den 29/12-2020 kl. 10 (kl. 08 ved brug af NemKonto).

 

Lønudbetalinger

Sørg for at lønnens dispositionsdato stemmer overens med den periode, som lønnen udbetales for. Lønnens dispositionsdato afgør nemlig, hvilket indkomstår lønnen tilhører.

Udbetales lønnen eksempelvis for perioden 1/12-2020 til 31/12-2020, med dispositionsdato d. 4/1-2021, vil lønindkomsten blive beregnet med indkomståret 2021 og få en skattemæssig betydning for medarbejderen.

 

Kontroller SH- og frivalgsopsparing

Hvis du har en medarbejder, der er omfattet af SH- og/eller fritvalgsordning, skal du være opmærksom på, at den skal udbetales inden årsskiftet.

Aktivér udbetaling af SH og fritvalg ved lønkørslen under ‘Avancerede muligheder’.

Skal opsparingen udbetales fast i en måned, kan det tilvælges på medarbejderens lønprofil.

 

Registreringer

Det er vigtigt at medtage alle registreringer vedrørende indkomståret 2020 i december lønnen. Tjek alle registreringer (kørsel, feriedage og feriepenge, timer, tillæg og fradrag) igennem og sørg for at de bliver godkendt og medregnet lønnen.

Alle godkendte registreringer, før den sidste dag i lønperioden, kommer automatisk med i den sidste lønkørsel.

Husk at du med Zenegy nemt kan godkende registreringer løbende og dermed spare administrationstid.

 

Fratrædelser

Har du en medarbejder, der fratræder i år?

Hvis det er tilfældet skal det registreres hos Zenegy inden 2021. Du skal sikre dig at medarbejderens ferieregnskab, SH-opsparing, fritvalgsopsparing, fratrædelsesdato etc. bliver lavet korrekt og udbetalt sammen med den sidste løn i december. Ellers vil det resultere i en ekstra beskatning af medarbejderen.

Du kan nemt se opsigelser, der er registreret i perioden ved lønkørsel.

 

Afstemning

Inden godkendelsen af sidste lønkørsel, har du mulighed for at hente en række rapporter til kontrol og afstemning. Du kan tjekke efter eventuelle afvigelser i lønnen, hente eller tjekke kladdelønsedlerne og afstemme skatterapporten med eIndkomst.

 

Gå i gang i god tid

Det er altid en god ide at starte med lønkørslen i god tid og få mere ro i tiden op til deadline. Zenegy gemmer løbende dine indtastninger, så du altid kan vende tilbage og lave rettelser.

Læs også vores blog om effektiv lønkørsel med tips til korrekt løn.

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?