Den nye bogføringslov
Dato: jun 22. 2022
af: Line Nielsen
Lønadministration
Den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov – hvad skal du vide?


Den 19. maj vedtog Folketinget en ny bogføringslov. Den centrale del af den nye lov er, at der indføres skærpede krav til digitalisering og automatisering af bogføring. Formålet med den nye lov er, at minimere fejl i virksomheders regnskaber.

Hvem er omfattet af den nye bogføringslov?
Alle virksomheder der er omfattet af regnskabspligt efter årsregnskabsloven, vil være omfattet af den nye lov.
Loven vil også gælde enkeltmandsvirksomheder mv. hvis nettoomsætningen er på mere end 300.000 kr. om året i over 2 år.

Hvornår træder loven i kraft?
Den nye bogføringslov bliver implementeret i flere faser.

1. del af den nye lov forventes at træde i kraft den 1. juli 2022 og selve kravet om, at have et digitalt bogføringssystem vil først endegyldigt træde i kraft den 1. januar 2024, for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D og fra den 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A.

De vigtigste ændringer og centrale krav. Der er store ændringer, du skal være opmærksom på.

Den største ændring er, at det bliver et lovkrav at bruge et godkendt, digitalt bogføringssystem. Som nævnt tidligere gælder dette krav tidligst fra den 1. januar 2024, men da det er en stor opgave at implementere et nyt bogføringssystem, kan det være en god ide, at begynde at undersøge markedet i god tid.

Udover kravet om at digitalisere selve bogføringssystemet, vil der også være krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet. inkl. digital opbevaring af sikkerhedskopier. Du skal opbevare materialet i minimum 5 år.

Alle fakturaer skal gå igennem en modtagerportal, på samme vis som du i dag sender en faktura til det offentlige.

Du skal datere registreringer og henvise til bilag. Du skal også sørge for at der regelmæssigt bliver lavet sikkerhedskopier. Hvis der ændres på registreringer, skal dette også fremgå af systemet.

Indsender du ikke årsrapporten til Erhvervsstyrelsen efter du har afsluttet det første regnskabsår, kan Erhvervsstyrelsen lave en risikobaseret bogføringskontrol.

Erhvervsstyrelsen får også nye kontrol muligheder og kan anmode om dokumentation og udstøde bøder og påbud.

De helt specifikke krav vil først blive offentliggjort den 1. januar 2023. Efter denne dato kan udbydere af digitale bogføringssystemer tilpasse deres system, så det lever op til alle krav og ansøge styrelse om at blive godkendt.


Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?