De 8 feriebegreber du bør kende
Dato: jun 1. 2023
af: Line Nielsen
Lønadministration | Zenegy
De 8 feriebegreber du bør kende

Få styr på de vigtigste feriebegreber

Der er mange begreber, datoer og regler at holde styr på, når du arbejder med ferieadministration. Her har vi samlet et overblik over en række af de vigtigste feriebegreber.

 

1. Hvem optjener ferie?

Alle lønmodtagere optjener ferie og er omfattet af ferieloven. Selvstændige, konsulenter og freelancere er som udgangspunktikke omfattet af ferieloven. Vi opdeler medarbejderne i to grupper: Funktionær og timelønnet.

Funktionær: En funktionær optjener 2,08 dages ferie med løn om måneden – i alt 25 dage om året. Der hensættes 12,5% i feriepenge som afregnes ved fratrædelse. Derudover optjenes der et ferietillæg på 1% af den ferieberettigede løn.

Timelønnet: En timelønnet medarbejder optjener 2,08 dages ferie om måneden. Derudover optjener medarbejderen feriepenge, som består af 12,5% af den ferieberettigede løn.

 

2. Optjeningsperiode

Der optjenes ferie mellem den 1. september – 31. august. Efter den nye ferielov trådte i kraft i 2020, er der det vi kalder samtidighedsferie. Det betyder at medarbejderens optjente ferie, kan afholdes efter første måneds ansættelse.

 

3. Afholdelsesperiode

Afholdelsesperioden for den optjente ferie er mellem den 1. september i ét år og den 31. december i det næste år. Dette giver en periode på 16 måneder, hvor der kan afholdes ferie.

 

4. Den 5. ferieuge

Ifølge den danske ferielov opsparer funktionærer 25 dages ferie om året. En medarbejder skal ifølge EU’s feriedirektiv afholde 4 ugers ferie pr. år. Derfor er de første 20 dages ferie betegnet som ‘Direktivbeskyttet ferie’.

Hvis medarbejderen har optjent mere end 20 feriedage, men ikkenår at afvikle alle dagene, skal de dage der er optjent, udover de 20dage, udbetales.

Der kan indgås aftale med den enkelte medarbejder, om overførsel til næste ferieår. Bemærk at dette kun gælder for dage optjent udover de første 20 dage, og at der maksimalt kan overføres 5 dage.

 

5. Udbetaling og overførsel af 5. ferieuge

Udbetaling: Som udgangspunkt skal den 5. ferieuge udbetales. Udbetalingen skal ske senest i marts måned, i året efter den endte ferieoptjeningsperiode.

Overførsel: Hvis medarbejderen ikke når at afholde alle 25 feriedage, kan der indgås aftale mellem virksomheden og medarbejderen om, at op til5 feriedage overføres til næste ferieår. Bemærk at det kun er dage udover de første 20 feriedage, der kan overføres. Aftalen om overførsel skal indgås med den enkelte medarbejder, senest den 31. december, inden ferieafholdelsesperioden slutter.

 

6. Tabt ferie

Hvis en medarbejder ikke har afholdt den direktivbeskyttede ferie, vil disse dage gå tabt. Har en medarbejder eksempelvis opsparet 25 feriedage, men kun afholdt 19 dage, vil den ene dag, op til de 20 dage, være tabt og dermed ikke kunne udbetales eller overføres. Virksomheden skal fortsat afholde udgiften, og dagen skal derfor indberettes til arbejdsmarkedets feriefond og senere indbetales.

 

7. Feriehindring

Hvis medarbejderen har været forhindret i at afholde ferie, kan dette overføres ved ferieårets afslutning.

Eksempler på acceptable feriehindringer:

  • Barsel
  • Fængselsophold
  • Værnepligt

 

8. Ferietillæg

Funktionærer optjener et ferietillæg, der beregnes som 1% af den ferieberettigede løn. Som hovedregel udbetales ferietillægget 2 gange årligt – i maj og august. Ferietillægget kan også udbetales i forbindelse medmedarbejderens ferieafholdelse. I dette tilfælde beregner man det optjente ferietillæg og udbetaler den andel, der svarer til medarbejderens planlagte ferie.

 

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?