Nye beskatningsregler for firmabiler
Dato: jun 16. 2021
af: Line Nielsen
Zenegy
Nye beskatningsregler for firmabiler

Zenegys firmabil modul

Når du får en firmabil stillet til rådighed er der en række forhold som både virksomheden og medarbejderen skal være opmærksomme på, herunder miljøtillæg og beskatning. Hvis en medarbejder får stillet en firmabil til rådighed, kan virksomheden registrerer dette i Zenegys firmabil modul. Zenegy gør det nemt og overskueligt da vi automatisk henter alle relevante oplysninger fra motorregistret og beregner beskatningsgrundlaget på månedsbasis.

Fra 1 juli 2021 ændrer lovgivningen sig for beskatning af fri firmabil og dette medfører en række ændringer, som du skal være opmærksom på.

 

Hvad bliver ændret

En af ændringerne der træder i kraft d. 1/7 er at de nuværende procentsatser på 25 % og 20 % for beregningen af den skattepligtige værdi, ud fra bilens beregningsgrundlag på hhv. under og over 300.000 kr. ændres årligt frem til år 2025. Dette betyder at satsen for beskatning af fri firmabil på 25 %, hvis bilens beregningsgrundlag er under 300.000 kr., bliver reduceret med 0,5 % årligt fra 2021, og satsen på 20 %, hvis bilens beregningsgrundlag er på over 300.000 kr., bliver forhøjet med 0,5 % årligt fra 2021. Dette betyder at der fra år 2025 vil være én fælles sats på 22,5 %.

 

Miljøtillæg

1/7 2021 ændres procentsatsen for beregningen af miljøtillæg fra de nuværende 150 % til 250 %. Frem til år 2025 vil denne sats stige år for år, så den i 2025 ender med at være på 700 %. Miljøtillægget vil stige for alle biltyper og beregnes ud fra den grønne ejerafgift.

 

Ladestanderen

Hvis der skal installeres en ladestander på medarbejderens private bopæl vil værdien og gebyret for installationen af ladestanderen, være fritaget for beskatning fra d.1 juli 2021. Efter medarbejderen har haft adgang til, og været beskattet af, fri firmabil i mindst 6 måneder, kan virksomheden skattefrit overdrage ladestanderen til medarbejderen.

 

Det hele sker automatisk med Zenegy

Du skal være opmærksom på de nye beskatningsregler allerede i forbindelse med juli lønnen. Med Zenegy slipper du dog for at skulle bekymre dig om alle ændringerne. Zenegy sørger nemlig for at alle oplysninger hele tiden er opdateret, så alle ændringerne i forbindelse med disse nye regler vil ske helt automatisk.

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?