Fokusér på medarbejderengagementet
Dato: jul 13. 2021
af: Line Nielsen
Zenegy
Fokusér på medarbejderengagementet

Kan medarbejderengagementet påvirke din virksomhed?

Medarbejderengagement kan have en afgørende faktor for din virksomheds succes, for engagerede medarbejdere skaber engagerede kunder. For at skabe engagerede og loyale kunder er det derfor vigtigt, at alle medarbejdere i virksomheden føler sig engagerede. Det kan være oplagt at tro, at der her kun er tale om de medarbejdere der har direkte kunde kontakt, men i virkeligheden er alle medarbejdere vigtige for kundens opfattelse af virksomheden. Kunder opfatter alle direkte og indirekte kontaktpunkter, som en del af deres samlede opfattelse af virksomheden. Lige netop derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere føler sig engagerede i deres arbejde. Men hvad kan en virksomhed gøre for at skabe engagerede medarbejdere og, ikke mindst, fastholde dette engagement?

 

Sådan skaber du engagerede medarbejdere

For at skabe en engageret medarbejder er det vigtigt at medarbejderen ved hvad virksomheden står for, og hvad virksomhedens kerneværdier er. Det er vigtigt at medarbejderne opnår en solid forståelse for disse værdier og på hvilke områder virksomheden differentierer sig fra konkurrenterne. Dette skal gerne ske i løbet af medarbejderens første 30 dage i virksomheden. Undersøgelser viser at op til 60% af ledere og mellemledere hurtigt opnår denne forståelse, men at kun 37% af andre medarbejdere føler de har en forståelse for virksomhedens kerneværdier, og hvordan virksomheden er anderledes fra konkurrenterne på markedet.*

Det er virksomhedens ansvar at sørge for at alle ansatte, på alle niveauer, opnår denne forståelse. En løsning er, at give den nyansatte medarbejder mulighed for at komme rundt i alle afdelingerne og blive præsenteret for både medarbejdere og deres arbejde. Dette vil give den nye medarbejder en mere komplet forståelse for arbejdet der bliver udført i virksomheden, og hvordan arbejdet i de forskellige afdelinger påvirker hinanden.

 

Brug medarbejdernes viden

En anden vigtig faktor for at skabe engagement er, at sørge for at medarbejderne føler sig set hørt og inddraget i den daglige drift af virksomheden. Medarbejderne sidder med en enormt vigtigt viden om virksomheden, de ved hvad der virker og ikke virker i den daglige drift af virksomheden. Undersøgelser viser at helt op til 43%* af medarbejdere sidder med viden, der potentielt kan optimere den daglige drift af virksomheden, både i form af tids og -kostbesparelser.

Kun 1 ud af 3 medarbejdere svarer ja til at blive blive inddraget i driften af virksomheden og mener ikke deres meninger bliver hørt*. Mange virksomheder går altså glip af denne vigtige indsigt og udnytter ikke medarbejdernes fulde potentiale. For at løse dette kan man gøre brug af en virksomhed som Mindpool. Mindpool er eksperter inden for “Employee business insights” og ved hvad, hvornår og hvordan medarbejderne skal adspørges for at hente den mest brugbare viden. Undersøgelsen giver også en indikation om, hvordan virksomheden vil performe i fremtiden, så virksomheden kan se hvilke områder der, i følge medarbejderne, har brug for udvikling og forbedring.

Det er vigtigt at medarbejderne opnår denne viden og engagement i virksomheden, da alle ansatte har potentialet til at fungere som brandambassadører. Her bliver det igen understreget, hvorfor det er vigtigt at skabe engagement, da det er mere sandsynligt at en engageret medarbejder vil anbefale virksomheden videre til folk i medarbejderes omgangskreds og på den måde er medarbejderen med til at udbrede kendskabet til virksomheden, også i medarbejderens fritid.

 

Mere medarbejderengagement med Zenegy

Hos Zenegy er der meget fokus på medarbejderen, og derfor bidrager vores softwareløsninger også til at skabe mere medarbejderengagement. Zenegys interaktive lønseddel er med til at gøre selve lønoplevelsen mere engagerende. Er du i tvivl om noget på din lønseddel, så kan du bare klikke på det pågældende element og få en forklaring på et af de 12 sprog, som medarbejderappen findes på. Det er også muligt for medarbejderen selv at registrere bl.a. kørsel, ferie, tillæg m.m. Dette er med til at give medarbejderen en følelse af øget autonomi og ansvar.

Vi bruger i gennemsnit 39 år af vores liv på at arbejde**, og de fleste bruger endnu mere tid på at tænke på arbejdet. Derfor mener vi hos Zenegy, at når man ser sin lønseddel, skal dette være en god og engagerende oplevelse.

*https://news.gallup.com/businessjournal/163196/getting-employee-customer-encounter.aspx

**https://www.dr.dk/ligetil/indland/vi-bruger-39-aar-af-vores-liv-paa-arbejde

Vil du modtage artikler og nyheder direkte i din indbakke?